Skip to Content
COP26

262 organisasjoner fra hele verden signerer på sykkelopprop

Målet er å få verdens regjeringsledere til å forplikte seg til å øke sykkelandelen i deres respektive land. I Norge har andelen reiser på sykkel nasjonalt gått ned fra 5% til 4% og også her i landet trenger vi styrket fokus på sykkelens verdi med tanke på forebyggende folkehelsearbeid, den enkeltes helse og nullutslipp. I tillegg er det lønnsomt!

Sammen med 262 interesseorganisasjoner fra hele verden har SLF signert på et opprop for å få regjeringsledere til å forplikte seg til å bidra til å øke sykkelandelen i deres land. Målet er å redusere utslipp og å levere på klimamålene raskere og mer effektivt.

I dag 10. november er det transportdagen på COP26. Det er varslet at dette klimatoppmøtet vil kickstarte massemarkedet for nullutslippskjøretøyer. SLF og alle 262 interesseorganisasjoner som har signert på oppropet i regi av European Cyclists’ Federation (ECF) oppfordrer på det sterkeste verdens ledere til å innse og forstå viktigheten av sykkel. Les innholdet i oppropet her.

Det er på tide at sykkelen får en langt større prioritet enn tidligere! Dette gjelder også i Norge. Vi er lovet tidenes sykkelsatsing, men har ikke helt sett effektene av dette løftet enda. Ei heller har vi sett tiltak eller planer som vil kunne bidra til å nå målet i Nasjonal Transportplan (NTP) om 8% andel reiser på sykkel og 20% i byene innen 2029. Grønne aktive reiser har en stor effekt for den enkeltes fysiske og psykiske helse, for klimaet og det er til og med lavere investeringer knyttet til tilrettelegging enn for andre transportformer. Sykkelen krever mindre plass og bidrar dermed til mindre utbygging noe som igjen bidra til et større vern av naturen. Når vi i tillegg vet at samfunnsgevinsten per syklede kilometer er kroner 26,-, da burde det være enkelt å prioritere flere tiltak for å få flere til å sykle.

Andelen nasjonale reiser på sykkel går ned fra 5% til 4%

 

Vi stiller oss bak oppropet til ECF, fordi vi også i Norge opplever at politikere ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner verdien av sykkel og aktive reiser. Derfor har også SLF i Norge tatt initiativ til et nasjonalt opprop, som hele 21 organisasjoner har signert på. De første resultatene fra Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at andelen nasjonale reiser på sykkel går ned fra 5% til 4%. Det er derfor enda viktigere enn noen gang å tilrettelegge bedre, fokusere på tiltak og gi de som velger sykkel insentiver for å fortsette med det. Skal vi styre mot en ønsket klimavennlig handling med totalt færre bilreiser (også inkludert elbil) og flere aktive reiser må det skje noe!

Nye motiverende sykkelpolitiske tiltak

 

Å sykle er et viktig klimatiltak som fortjener mer anerkjennelse, og SLF inviterer til dialog med politikere for å se på mulighetene til å introdusere nye motiverende sykkelpolitiske tiltak i tillegg til en kontinuerlig dialog om et sammenhengende og trygt sykkelveinett. Noen slike forslag kan være:

  • Momsfritak på sykler
  • Momsfritak på sykkelservice, sykkeldeler og reperasjoner
  • Reisegodtgjørelse for bruk av sykkel i jobbsammenheng
  • Montering av brikke på sykler med bompengebonus

Det er på tide å levere resultater, ellers får vi ikke til ønsket utvikling. En økt sykkelandel leverer på bærekraftens tre bunnlinjer – bedre fysisk og psykisk helse, null utslipp og det er lønnsomt! Vi ser frem til videre dialog med politikerne våre.

Annonse
Annonse
Back to top