Skip to Content
Oslo og Bærum satser på trygg parkering

31 forslag til sykkelhotell

«Sykkelhjulet» er blant 31 forslag som har kommet inn i konkurransen Sykkelhotellene kommer! Konkurransen tar utgangspunkt i T-banestasjonene på Grorud og Ryen i Oslo og Kolsås i Bærum, men det er et mål å få frem konsepter som kan brukes på ulike tomter. Vinneren kunngjøres i Bærum Kulturhus 8. juni.

«Sykkelhjulet» og 30 andre forslag har kommet inn i konkurransen Sykkelhotellene kommer!, som danner grunnlag for etablering av nye innendørs parkeringsfasiliteter i Oslo og Bærum i årene framover.
«Sykkelhjulet» og 30 andre forslag har kommet inn i konkurransen Sykkelhotellene kommer!, som danner grunnlag for etablering av nye innendørs parkeringsfasiliteter i Oslo og Bærum i årene framover.

Bedre infrastruktur i form av sykkelveier og sykkelfelt er avgjørende for å få flere til å sykle. Men sykkelparkering av høy kvalitet er også en viktig del av infrastrukturen for sykkel.

– Alle sykkelturer starter og slutter med en parkert sykkel. Kollektiv og sykkel er gode fremkomstmidler i byen, og aller best sammen. Derfor er det viktig med trygge parkeringshus for sykler ved tog og T-banestasjoner, ikke minst i de ytre bydelene. Sånn kan flere reise miljøvennlig og effektivt, også på de lengre reisene, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Minst ett i året

Dagens parkeringstilbud for sykkel i de to kommunene er langt på vei begrenset til utendørsstativer. Så mange som 42 prosent oppgir at de begrenser syklingen i Oslo på grunn av fare for tyveri. Sykkelprosjektet har derfor som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med 2017.

– Bærum kommune har i dag en sykkelandel på kun fire prosent. Vi ønsker å øke denne andelen til 10 prosent innen 2020, og for å få dette til er det et stort behov for å etablere sykkelparkering av høyere standard for å gjøre sykling til jobb eller knutepunkter til et bedre alternativ for publikum, sier Morten Skauge, utvalgsleder hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune.

– Ønsker et helhetlig konsept

– Ved å holde en åpen arkitekturkonkurranse ønsker vi å komme fram til et helhetlig konsept for sykkelhoteller som kan passe inn på tomter i Oslo og Bærum med varierende størrelse og utstrekning, samstemmer begge.

Konkurransen har vært åpen for både arkitekter, designere og landskapsarkitekter Konkurransen arrangeres av FutureBuilt i samarbeid med Oslo og Bærum kommuner.

 

Her er illustrasjoner som viser fem av de 31 forslagene som har kommet inn til konkurransen Sykkelhotellene kommer!
Annonse
Back to top