Skip to Content
Generalsekretær Morgan Andersson overleverte det Store gå- og sykkelløftet til tidligere samferdselsminister Hareide. Hele 21 organisasjoner stilte seg bak oppropet.

Det var forventet at sykkelandelen i Korona-tiden skulle øke, men dessverre har det vært en negativ utvikling, sykkelandelen har gått ned. Mens flere byer som bl.a. Berlin, Budapest og Milano valgte å tenke nytt og kreativt og etablerte nye pop-up sykkelveier, sto Norge igjen på startstreken. Dette medførte at Norge ikke fikk den sykkel-boosten som andre land i Europa opplevde under koronaen.

Andel reiser til fots ble mobilitetsvinneren i Oslo 2020 med en økning i andel reiser fra 30 til 37%

 

Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at reisemønsteret er endret. I undersøkelsen, som utføres av Statens vegvesen, fremkommer det at kollektivtrafikk-andelen er redusert, mens gange hadde en økning i andel fra 20 til 23%. Ser vi derimot på byene er det langt større utslag og endringene er til dels dramatiske. Reiser til fots ble mobilitetsvinneren i Oslo i 2020 med en økning i andel reiser fra 30 til 37%. Dette på bekostning av kollektivtrafikken, der andelen reiser ble redusert fra 30% til 19%.

Både nasjonalt og i byene er bilandelen stabil. Så basert på den informasjonen som er sluppet hittil, er den korte oppsummeringen at årets reisevinner er reiser til fots på bekostning av reiser med kollektivt.

Generalsekretær Morgan Andersson i SLF er skuffet – I Nasjonal transportplan er det et mål om 8% sykkelandel innen 2029. Det er en dobling av dagens nivå! Skal vi lykkes må vi øke tempoet, både med tanke på utbygging av sammenhengende sykkelveinett, men vi må også tilrettelegge bedre, gi folk incentiver for å velge sykkelen og jobbe med sykkelkulturen. Vi i SLF er klar til å samarbeide med ny regjering og kommuner om dette, avslutter Andersson.

Transportmiddelfordelingen på daglige reiser 2020, hele Norge. Tall i parentes er 2018/2019:

  • Til fots: 23% (20%)
  • Sykkel: 4% (5%)
  • Kollektivt: 8% (11%)
  • Bil som fører: 54% (53%)
  • Bil som passasjer: 10% (10%)
  • Annet: 2% (2%)

 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights