Skip to Content
Fire organisasjoner satser sammen

All sykkelopplæring på ett sted

På sykkeldyktig.no samles alt undervisningsmateriell som lærere trenger for å gjennomføre sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Denne læringsplattformen utvikles av Syklistenes Landsforening i samarbeid med Norges Automobil-Forbund, Norges Cykleforbund  og Trygg Trafikk. Innen utgangen av 2019 vil vi være på lufta!

Se hvordan vi jobber med å lage blant annet instruksjonsvideoer til den nye læringsplattformen.

Med én læringsplattform for all sykkelopplæring vil organisasjonene sikre at alle barn får like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. En grunntanke er at gode vaner må etableres tidlig. Det skal elevene få gjennom sykkeldyktig.no.

Alt undervisningsmateriell skal være til fri benyttelse. Målet er å gi elevene mest mulig glede av sykkel som et effektivt, sosialt og miljøvennlig fremkomstmiddel.

Følg med på sykkeldyktig.no på Facebook for oppdateringer om den nye læringsplattformen.

Annonse
Back to top