Skip to Content
Fellesprosjektet E6 — Dovrebanen i Eidsvoll og Stange

Åpnet «sykkelekspressveg» langs Mjøsa

Nå er Romerike og Hedmarken knyttet sammen med en effektiv sykkelveg langs Mjøsa. Ketil Solvik-Olsen markerte åpningen av Mjøstråkk ved å sykle gjennom båndet som ble holdt oppe av ordførerne i Stange og Eidsvoll kommuner.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet Mjøstråkk 30. september 2016. Foto: Tore Holtet / Jernbanemagasinet

Åpningen markerte en viktig milepæl for Fellesprosjektet for E6 og Dovrebanen, som har bidratt til at mye av den gamle jernbanetraseen langs Mjøsa har blitt tatt i bruk som sykkelveg.

Etter flere år med omvei over åsen kan syklistene nyte høykvalitets sykkelveg langs Mjøsa. Over 18 kilometer med ny sykkelveg er på plass, delvis med asfalt og delvis med et dekke av grov resirkulert asfalt. Selv om mye av strekningen preges av tung infrastruktur på alle kanter, finnes det også perler underveis. Her er furukledde odder, sandstrender og steder der du får sykle gjennom opplyste tunneler.

Den nye sykkelvegen skal eies av Miljødirektoratet og driftes henholdsvis av Eidsvoll og Stange kommuner. Turistforeningen planlegger også muligheten for overnatting langs strekningen i framtida. Representanter for Hamar og Hedmarken Turistforening og DNT Oslo og Akershus var til stede ved åpningen og brukte anledningen til å gjøre befaring av bygninger som er aktuelle som DNT-hytter.

Ifølge de som har jobbet med fellesprosjektet, vil flere deler av Mjøstråkk åpne når jernbanen etter hvert flyttes over til nytt dobbeltspor. Blant annet skal den gamle jernbanebrua over Minnesund fungere som en del av ruta for gående og syklende, med forbindelse videre til Eidsvoll. Lengre nord, i området ved Espa planlegges den nye traseen koblet til Mjøstråkk videre på bygdevegene gjennom kulturlandskapet i Stange vestbygd.

Dessverre har ikke Stange kommune eller Jernbaneverket sørget for at jernbanen som også blir frigjort forbi Tangen og videre til Stange kan brukes som sykkelveg. Reguleringsplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Kleverud-Sørli er vedtatt uten noen løsning som gjør at syklende kan få glede av det gamle sporet nordover. Dette er en sak Syklistenes Landsforening avd. Hamar jobber videre med.

For de som ønsker å kjenne godfølelsen av å sykle på gamle jernbanespor anbefales en tur på den nye strekningen av Mjøstråkk. Ta sykkelen på toget til Eidsvoll eller Tangen og start turen der, eller hva med å sykle fra Hamar eller Oslo? Blir du sliten er det bare å hive seg på toget hjem, eller kanskje overnatte i ei DNT-hytte?

Om Mjøstråkk
Annonse
Back to top