Skip to Content
Bli med på vårt årsmøte og gjerne også på temakveld som starter allerede kl 18 samme dag!

Årsmøtet er offentlig for alle interesserte syklister i regionen vår, uansett medlemskap og bosted. Men du som er medlem i Syklistenes Landsforening (SLF – Syklistene) og bor i Fet, Rælingen, Skedsmo eller Sørum er automatisk medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO) og har da møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Sted: Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom Åttekanten)

Dagsorden:

  • Styrets beretning 2018
  • Regnskap 2018
  • Arbeidsprogram og budsjett 2019
  • Valg av styre og leder
  • Annet/ innkomne saker

Frist for forslag til verv og/eller saker til årsmøte er 10. mars 2019.
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen 10.03.19!

Sakspapirer til årsmøtet (med oppdatert dagsorden, inkl innkomne saker) blir tilgjengelig ca én uke før årsmøtet på vår nettside slfloo.com. Der vil du om kort tid også finne mer info om temakvelden som starter allerede kl 18 samme dag, men allerede kan vi rope at det blir et spennende foredrag om “grønne sykkelruter”.

Påmelding: Det er ikke nødvendig å sende påmelding. Men det blir enkel servering under årsmøtet, og vi er takknemlig for en kort tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no. Hvis du er på Facebook, kan du si fra at du kommer her! Takk!

For mer informasjon om vårt lokallag besøk oss på www.facebook.com/slfloo eller sjekk våre omfattende lokale nettsider slfloo.com. Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights