Skip to Content
Bli med på årsmøte og veien videre til bedre sykkelforhold, økt sykkelandel og økt sykkelglede i Lillestrøm og omegn!

Også i år inviterer SLF Lillestrøm og omegn til digitalt årsmøte på Zoom. Årsmøtet 2022 arrangeres på tirsdag, 29.03.22 fra kl 19.00.

Dagsorden til årsmøtet 2022

  • Styrets beretning 2021
  • Regnskap 2021
  • Arbeidsprogram og budsjett 2022
  • Valg av styre og leder
  • Innkomne saker og annet

Frist for forslag til verv og/eller saker til det digitale årsmøtet er 28. februar 2022
Vi har ingen valgkomité, men hvis du har lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no senest 28.02.22!

Årsmøtet er et offentlig arrangement for alle interesserte syklister, uansett medlemskap og bosted. Men bare medlemmer i Syklistenes Landsforening (SLF) som bor i Lillestrøm kommune eller Rælingen kommune er automatisk medlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO), med møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Alle som ønsker å delta på årsmøte bes om å sende påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no, senest dagen før årsmøte. Dette gjelder særlig våre medlemmer slik at vi vet hvilke møtedeltakere som har stemmerett. Takk!

Dagsorden og alle de andre sakspapirer til årsmøtet blir senest én uke før årsmøtet tilgjengelig på vår nettside www.slfloo.com/about/arsmote/. På denne siden vil du også finne en kort forretningsorden med teknisk informasjon om hvordan du logger deg inn på møtet på Zoom og annen informasjon om det planlagte digitale møtet. Se gjerne på det før møtet starter!

Årsmøter er ofte preget av en del «må-punkter» og er sikkert ikke det mest spennende som skjer i vårt lokallag. Allikevel kan vi love deg spennende sykkel-info denne dagen, også fordi vi starter allerede kl 18 med en digital temakveld om et spennende tema… (mer info om temakvelden kommer om kort tid). Vi håper derfor at mange av våre medlemmer blir med på årsmøtet (og temakvelden)!

«Sykkelstyret» av SLF Lillestrøm og omegn består av fem engasjerte syklister fra Lillestrøm og omegn og arbeider målrettet for økt sykkelandel og sykkelglede i regionen vår. Men vi ønsker oss flere bidragsytere. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med interesserte medlemmer og/ eller andre lokale syklister som kunne tenke seg å bli med oss på tur og veien videre og i vårt arbeid for bedre sykkelforhold i Lillestrøm og omegn! Ta gjerne kontakt og/ eller bli med oss på sykkeltur, f eks allerede i februar eller mars (se turoversikten her)!

Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Back to top