Skip to Content
Bli med på årsmøte og veien videre til bedre sykkelforhold, økt sykkelandel og økt sykkelglede i Lillestrøm og omegn!

Også i år inviterer SLF Lillestrøm og omegn til digitalt årsmøte på Zoom. Årsmøtet 2023 arrangeres på tirsdag, 21.03.23 fra kl 18.00.

Dagsorden til årsmøtet 2023

  • Styrets beretning 2022
  • Regnskap 2022
  • Arbeidsprogram og budsjett 2023
  • Valg av styre og leder
  • Innkomne saker og annet

Frist for forslag til verv og/eller saker til det digitale årsmøtet er 12. mars 2023
Vi har ingen valgkomité, men hvis du har lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no senest 12.03.23!

Årsmøtet er et offentlig arrangement for alle interesserte syklister, uansett medlemskap og bosted. Men bare medlemmer i Syklistenes Landsforening (SLF) som bor i Lillestrøm kommune eller Rælingen kommune er automatisk medlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO), med møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Alle som ønsker å delta på årsmøte bes om å sende påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no, senest dagen før årsmøte. Dette gjelder særlig våre medlemmer slik at vi vet hvilke møtedeltakere som har stemmerett. Takk!

Dagsorden og alle de andre sakspapirer til årsmøtet blir senest én uke før årsmøtet tilgjengelig på vår nettside www.slfloo.com/about/arsmote/. På denne siden finner du også kort forretningsorden med teknisk informasjon om hvordan du logger deg inn på møtet på Zoom og annen informasjon om det planlagte digitale møtet. Se gjerne på det før møtet starter!

Årsmøtet starter kl 18.00 og preges som vanlig av en del «må punkter». Men fra kl 19.00 blir det temakveld og der skal vi snakke mer fritt om egne sykkelprosjekter mm. Så sett gjerne av tid til kl 20.00 denne kvelden.

«Sykkelstyret» av SLF Lillestrøm og omegn består av fem engasjerte syklister fra Lillestrøm og omegn og arbeider målrettet for økt sykkelandel og sykkelglede i regionen vår. Men vi ønsker oss flere bidragsytere. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med interesserte medlemmer og/ eller andre lokale syklister som kunne tenke seg å bli med oss på tur og veien videre og i vårt arbeid for bedre sykkelforhold i Lillestrøm og omegn! Ta gjerne kontakt og/ eller bli med oss på sykkeltur (jf turoversikten her)!

Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights