Skip to Content
Sekretariatet i SLF vil presentere sommerens store sykkelhendelse!

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, deltar representanter fra sekretariatet til Syklistenes Landsforening med innhold og elever ved Hamar Katedralskole deler om mulighetene for sykkelvei på nedlagte jernbanespor.

Evt. saker til årsmøtet må være styret i hende innen 18.3.20 og kan sendes på e-post til hamar@syklistforeningen.no

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av referent
5. Årsrapport
6. Valg av styre
7. Oppgaver for styret videre

Sakspapirene er gjøres tilgjengelige på www.syklistforeningen.no/hamar.

VELKOMMEN!

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top