Skip to Content
Sekretariatet i SLF vil presentere om prosjekter, aktuell politikk og arbeidet som gjøres i SLF!

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, deltar representanter fra sekretariatet til Syklistenes Landsforening med innhold og elever ved Hamar Katedralskole deler om mulighetene for sykkelvei på nedlagte jernbanespor.

Pga. pågående pandemi vil antall deltagere begrenses til 20. Det er som regel ikke noe problem, men vi ber likevel om at de som vil møte sender oss en påmelding til hamar@syklistforeningen.no eller på SMS til Geir på 901 88 607.

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av referent
5. Årsrapport
6. Valg av styre
7. Oppgaver for styret videre

VELKOMMEN!

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top