Skip to Content
Gil Penelosa (nr. to fra høyre) fikk et første inntrykk av sykkeltilretteleggingen i Oslo under turen han tok med ordfører Marianne Borgen og generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Borgen og byråd Lan Marie Berg innledet i forkant av foredraget Penelosa holdt i Litteraturhuset. Alle foto: Kjetil Hasselgård

Av Thea Foslie og Roar Løkken

– Her er det mer enn nok plass til bilene, sier colombianeren idet han får et av sine første møter med Oslos sykkelveier og -felt.

Vi er i Huitfeldts gate på Frogner. Mannen bak «8 80 Cities», som ser byen gjennom blikket til barn og eldre, sykler på røde sykkelfelt som ikke fysisk er adskilt fra veibanen for øvrig.

Fysisk skille

Han observerer at bilførere kjører delvis inn i sykkelfeltet, et eksempel på en løsning som dermed fort skaper utrygghet for de som sykler.

Gil Penelosa henvender seg til Oslo-ordfører Marianne Borgen og representanter for Sykkelprosjektet i Oslo. De har tatt imot en invitasjon fra Syklistenes Landsforening (SLF) om å vise fram gode og mindre gode sykkelløsninger i hovedstanden. Og debatten går om å behovet for å skille sykkelfelt fysisk fra annen trafikk.

Ferskt bystyrevedtak

Kommunen jobber etter en egen «bibel», «Oslostandarden», som til dels utfordrer den nasjonale standarden. Men det tar tid å nå målet om et 530 kilometer langt sammenhengende sykkelveinett av høy standard, i henhold til et bystyrevedtak sist uke.

Spør innbyggerne om hva de vil ha, og jobb ut fra det

 

– Det er vanskelig å danne seg et inntrykk etter en slik tur, uten å ha noen bakgrunn for satsingen i Oslo. Men jeg kan si at tilbudet for syklende ikke er helt trygt ennå, oppsummerer Penelosa overfor SLF.

Fra visjon til virkelighet

Siste stopp på turen er Litteraturhuset, der byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, møter følget. Hun og ordføreren er klare til å innlede før Penelosa skal dele av sin solide erfaring under et arrangementet SLF inviterte til – som en opptakt til Den nasjonale sykkelkonferansen 4.–5. juni. Der skal han vise hvilke grep som gir håndfaste resultater i utviklingen av byer som er attraktive for barn og eldre – og dermed for alle grupper.

– Vi trenger samarbeid mellom ikke-statlige organisasjoner og politikere for å levere på ambisjonene våre, sa Borgen i sin innledning og viser til at kommunen ikke hadde kommet så langt som den har så langt uten press fra SLF og andre foreninger.

30 eller 30.000 dollar

Berg viste på sin side til at Gil Penelosa og broren Enrique Penalosa, tidligere ordfører i Colombias hovedstad, Bogota, allerede har inspirert Oslo i kommunens sykkelsatsing, blant annet med disse ordene fra Enrique Penalosa:

«En sykkelvei er et symbol som viser at en innbygger på en sykkel til 30 dollar er like viktig som en innbygger i en bil til 30.000 dollar».

– Dette sitatet taler for seg selv; infrastruktur er ikke bare infrastruktur, som Berg la til.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

– Det er vanskelig å danne seg et inntrykk etter en slik tur, uten å ha noen bakgrunn for satsingen i Oslo. Men jeg kan si at tilbudet for syklende ikke er helt trygt ennå, oppsummerte Penelosa etter runden med ordfører Marianne Borgen og representanter for Sykkelprosjektet i kommunen.

Gode for alle

Penelosa hadde på forhånd spurt om han kunne være frittalende selv om sentrale politikere skulle være til stede. Og etter et bekreftende «ja» fra SLF dro han forsamlingen gjennom åtte punkter han håper politikere, byutviklere og egentlig alle innbyggere merker seg – for å utvikle byer som er gode for alle:

  1. Allmennhetens interesser må vinne over det personlige. Her må en stå i det, siden kampen aldri vil være bygd på enstemmighet. Og: Når du sier nei til noe, sier du ja til noe annet.
  2. Sats på bærekraftig mobilitet. Ingenting er så viktig som å gå. Hver eneste reise starter og ender med å gå. Så vi må gjøre det trygt å være fotgjenger.
  3. Vær modige. Ikke skap en myte om hvor fortreffelig det er her. Dere må sammenligne dere med de beste. Hvis dere sammenlikner dere med byer som er verre, kommer dere til å ende opp som dem.
  4. Bygg flotte parker og parksystemer. Hvis du gir folk et hyggelig sted å sitte, vil magiske ting skje; møter, folk som snakker med hverandre, et mangfold av mennesker, barn, ungdommer og eldre. Og du vil se kjærlighet.
  5. Alle lærer av alle. Men det betyr ikke at man skal «copy-paste». Man skal lære og tilpasse målene til egne forhold.
  6. Tenk på fordelene. Det handler ikke om parker eller gater eller om å gå eller sykle. Det handler om å være en by for alle, med satsing på kultur, utdanning, rekreasjon, miljø, transport, helse, velvære og økonomisk utvikling.
  7. Befolkningen er ekspertene. Spør innbyggerne om hva de vil ha, og jobb ut fra det. Og jobb med barn; hvis du utdanner barna, vil de gå hjem og utdanne foreldrene sine.
  8. Vær skytsengler for «the gentle majority» – de unge, de eldre og de fattige. Vi bør evaluere byer ved å se på hvordan den er for disse personene. Det handler om kreativitet, det handler om å tillate oss å skape en morsom og spennende by. Det handler om å bringe glede til menneskene der.

Gå inn her for å høre hele foredraget: https://www.facebook.com/Syklistenes/videos/1750245011724060/

Les også: Full fart i Oslos sykkelsatsing

Gil Penelosa snakket entusiastisk om verdien av tilrettelegging for gående og syklende for å utvikle en by for alle.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights