Skip to Content
Mer enn 400 elever på Aronsløkka skole i Drammen markerte avspark for Beintøft ved å gå i samlet tropp til skolen. Begge foto: Miljøagentene
Fakta om Beintøft

·        Alle grunnskoleelever i hele landet er invitert til å delta i Beintøft. Konkurransen varer fra 3. til 28. september, og hovedpremien er 30.000 kroner, som arrangørene – Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og LOOP Miljøskole – oppfordrer vinnerne til å brukes på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til nytte.

·        I løpet av Beintøft skal deltakerne gjennom fire ukesoppdrag med ulike tema: trafikksikkerhet, søppel på skoleveien, sykkelglede og klima.

Nasjonalt avspark for Beintøft var lagt til Aronsløkka skole i Drammen. I skolegården ble det holdt taler, fremført BliMe-dans og gjennomført en morsom «Silly Walk»-konkurranse mellom elevene og lærerne.

Beintøft er Norges største gå-og-sykle-til-skolen-aksjon. I løpet av september skal over 40.000 skoleelever konkurrere i å reise miljøvennlig til skolen.

Vektlegger sunne vaner

Med Beintøft ønsker Miljøagentene, sammen med Syklistenes Landsforening og Loop Miljøskole, å bidra til større miljøengasjement og bevisstgjøring av miljøproblemene knyttet til bilkjøring i skole og lokalsamfunn. Miljøvennlig transport til og fra skole og jobb gir mindre luftforurensing lokalt og lavere CO2-utslipp skapt av biltrafikk. Det oppstår færre trafikkfarlige situasjoner, og barna blir mer opplagt til å ta til seg kunnskap gjennom hele skoledagen.

– Aktiv transport i hverdagen er nøkkelen til et sunnere Norge, og vi er alle opptatt av å gi barna våre sunne vaner som de kan ta med seg videre i livet, sier Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

– Si ifra om ting som angår dere

En av de som holdt tale under avsparket, var miljøagent Klara Uvaag-Danielsen (11).

– Dere kan bruke deres rett til å si ifra om ting som angår dere – nemlig en ren og miljøvennlig fremtid! Altfor mange kjører bil til skole og jobb! Gjennom Beintøft gjør vi noe med dette! sa hun til de over 400 elevene.

Det var taler også ved rektor Lena Merete Kilen og Ingvild Waage fra kommunen. Temaet for dagen var betydningen av det å gå og sykle til skolen, miljøsatsing i skoleverket og hvordan barn kan påvirke de voksne til å gjøre riktige miljøvalg.

Etter talene var det «Silly Walk»-konkurranse, hvor elevene konkurrerte med lærerne i gå på rarest måte.

18 ganger rundt jordkloden

I Beintøft måles det hvor langt elevene går, sykler og bruker kollektiv transport til skolen. Bare i løpet av kampanjeukene i fjor tilbakela deltakerne over 720 000 kilometer, som tilsvarer 18 ganger rundt jordkloden.

– Mange foreldre svipper barna innom skolen med bil, uten at de tenker nevneverdig rundt konsekvensene av dette. Når 40 000 foreldre lar bilen stå, blir imidlertid resultatene betydelige, sier prosjektleder for Beintøft, Carl Fredrik Pedersen.

«Silly Walk» – det fins mange morsomme og rare måter å gå til skolen på!
Annonse
Annonse
Back to top