Skip to Content
Juridisk bistand ved sykkelulykke

Bli ivaretatt på sykkelturen

Sommerferien har startet og det er høysesong for planlegging av sykkelferier. Kanskje de nasjonale sykkelrutene frister, eller kanskje du nøyer deg med korte etapper i bymiljøet. Uansett – vi sørger for at du får den hjelpen du trenger ved en eventuell sykkelulykke.

Et nytt samarbeid mellom Syklistforeningen og Codex Advokat skal sikre foreningens medlemmer rask og god hjelp ved sykkelulykker. Foto: Pexels

Generalsekretær i Syklistforeningen, Morgan Andersson, er svært positiv til den økende interessen for sykkelferier. – For mange handler ferietid om rekreasjonssykling, mens for andre kan byferie med innlagte pitstop ved bryggekanten, på stranda eller på en tilfeldig fortauskafé være å foretrekke. Trenden i det europeiske reisemarkedet er imidlertid at stadig flere ønsker aktive ferier gjerne ut ifra et helse- og miljøperspektiv. Elsyklene har nok også senket terskelen for mange.

At sykkel gir glede, er det ingen tvil om. Frisk luft, vind i ansiktet og sol på kroppen. Når du i tillegg har fleksibiliteten til å stoppe underveis for en dukkert, cafébesøk eller en overnatting på et av våre sykkelvennlige vertskap, er lykken fullkommen.

Mange velger å tilbringe sommeren hjemme i egen by. Grønne sykkelruter består av nærmere 70 naturpregede og stressfrie sykkelruter i ni av de største byområdene, henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad/Sarpsborg, Kristiansand, Grenland, Drammen og Tromsø. Rutene, som er kartlagt av Syklistenes Landsforening, er tilgjengelig for om lag to millioner nordmenn og er i all hovedsak enkle å sykle — mange kan sykles av barn.

Ferieråd til sykkelmosjonister

1) Sjekk at bremser og gir fungerer ordentlig, at sittestillingen er behagelig og at det er nok luft i dekkene.
2) Hvor langt orker dere egentlig å sykle? Følgende råd angir realistiske dagsdistanser for personer uten spesiell sykkelerfaring, på normalt god asfaltvei:
Barn 6 – 7 år: 5 – 15 km
Barn 8 – 10 år: 15 – 25 km
Barn 11 – 13 år: 20 – 40 km
Voksne og ungdom over 13 år: 40–60 km
3) Konkrete mål for turen gir motivasjon for å sykle litt ekstra, både for voksne og barn. Målet kan for eksempel være en badeplass, en fiskeplass, et utsiktspunkt eller en iskremkiosk.

Når uhellet er ute

Å sykle er noe av det mest helsefremmende du kan gjøre, men noen ganger kan du være uheldig. Økning i antall sykkelreiser reduserer ulykkesrisikoen for den enkelte (safety by numbers), men antall sykkelulykker totalt vil mest sannsynlig øke. Dersom ulykken skulle være ute så kan du som medlem være trygg på at du blir godt ivaretatt av vår samarbeidspartner Codex Advokat.

Advokat Karin Pauline Gjerlaug i selskapet forteller at det ser ut til å være noe økning i ulykker, spesielt i de store byene. – Du kan selv bli skadet i aleneulykke som syklist, eller du kan bli påkjørt av en bil eller annet kjøretøy. Dersom du har vært eller blir utsatt for en sykkelulykke kan du ha krav på erstatning fra eget forsikringsselskap eller fra skadevolder, sier Gjerlaug.

Hvem er erstatningsansvarlig?

Hvis du som sykler blir påkjørt av en motorvognfører vil reglene i bilansvarsloven gjelde. Denne fastsetter et objektivt ansvar (ansvar uten skyld) for personskade forårsaket av motorvogn. Du vil da kunne ha krav på erstatning gjennom ansvarsforsikringen til føreren som kjørte på deg. Det er derfor viktig at du sikrer deg opplysninger om identiteten til føreren av motorvognen og registreringsnummeret.
Oppstår ulykken alene på sykkel eller av andre årsaker, kan du også ha krav på erstatning:
• Kolliderer du med en annen person på sykkel og den andre er skyld i ulykken kan du ha krav på erstatning fra syklisten som skadevolder. Hvis hen har en ansvars-forsikring, kan du fremme erstatningskravet mot ansvarsforsikringselskapet.

• Hvis ulykken oppstår på grunn av hindringer i veien eller lignende, kan du ha krav på erstatning hvis den ansvarlige for hindringen har opptrådt uaktsomt.

• Hvis sykkelulykken var et uhell og ingen andre har skyld i skaden vil din rett på erstatning bero på hvilke forsikringer du selv har. Du kan ha rett på erstatning hvis du har tegnet en egen reise- eller ulykkesforsikring. Noen kan også ha en forsikring gjennom jobben som kan gjelde hvis sykkelulykken skjedde på reise til/fra jobb

Hva har du ha krav på i erstatning ved en sykkelulykke?

Hvis du påføres en personskade har du blant annet krav på erstatning for merutgifter som skaden påfører deg, som for eksempel behandlingsutgifter eller smertestillende. Videre skal forsikringsselskapet dekke ditt inntektstap som følge av sykefravær og tapt evne til arbeid i hjemmet. Hvis du påføres en varig skade kan du også ha krav på menerstatning, som skal dekke tapt livskvalitet. Dersom den ansvarlige skadevolder kan anses for å ha handlet grovt uaktsomt, kan du også ha krav på oppreisningserstatning.
Som medlem av Syklistforeningen får du gratis innledende samtale med spørsmål om behov for juridisk bistand og 15 prosent rabatt på Codex Advokat sine advokattjenester. Bistanden gjelder der denne ikke er dekket av forsikringsselskapeller det offentlige.

Les mer om erstatning etter sykkelulykke.

Som medlem får du gratis innledende samtale om din situasjon og 15 prosent rabatt på Codex Advokat sine tjenester.  Ta kontakt på telefon 22 93 38 50 eller på epost personskadeadvokater@codex.no.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli det?

Meld deg inn i dag!

Relaterte saker

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights