Skip to Content
Nystiftet lokallag — det 15. i rekken

Både vaktbikkje og støttespiller

Både vaktbikkje og samarbeidspartner — dette er rollene til Syklistenes Landsforenings 15. lokallag, som er stiftet i Ås. På denne måten ønsker laget å bidra til kommunens ambisjon om tilnærmet dobling av sykkelandelen, fra 9 til 17 prosent.

Syklistenes Landsforenings lokallag strekker seg fra Alta i nord til Mandal i sør. Nå har også sykkelbygda Ås fått sitt eget lokallag, som Kai Einar Tilley leder. Illustrasjon: Hege Aas / Håkon Sparre, NMBU
Syklistenes Landsforening Ås

Stiftet: Mai 2019

Antall medlemmer som sogner til laget: 52

Viktige saker: Sentrumsplan for Ås sentrum – sikre gode sykkelforbindelser for å gjøre sykkelen mer attraktiv en bilen. Saker hvor barn og unge er involvert, som regulering av skolevei og skoleområder, idrettsanlegg osv.

Lagets beste sykkeltips i området: Mange sykler til og fra Oslo. Partiet fra Vinterbro til Fiskevollbukta må vel karakteriseres som en av verdens vakreste arbeidsreiser på sykkel. Vi har også en rekke muligheter til turer på mindre veier i vakkert kulturlandskap.

Hver dag pendler over 10 000 ansatte og studenter til nærområdene rundt Ås sentrum. Ås kommune har status som sykkelbygd, med en ambisiøs målsetting om å gå fra 9 til 17 % sykkelandel innen 2030. Blant sykkeltilbudene i bygda er Bygdebike, en sykkeldelingsordning mellom Campus NMBU og Ås stasjon.

– Sykkelen er et genialt framkomstmiddel. Legger man til helse- og miljøperspektivet, har man det foretrukne transportmiddelet for Ås, sier leder Kai Einar Tilley i det som er Syklistenes Landsforenings 15. lokallag, som er stiftet nå i mai.

Ønsker samarbeid

Lokallaget skal være en viktig samarbeidspartner for å nå de politiske målene om økt sykling.

– Vi ønsker å være en konstruktiv medspiller, men også en «vaktbikkje», for å hindre ukloke valg, fortsetter Tilley.

Han trekker fram at god merking av gang- og sykkelveier for å gi syklende og gående den statusen de fortjener. Det vil også sikre trygge skoleveier. Målet er ikke minst å unngå forvirring om vikepliktreglen.

Stor vekst

Den prosentvise befolkningsveksten i Ås er blant de høysete i landet. Lokallaget vil hjelpe beslutningstakere å legge til rette for at tilveksten skal skje uten økt biltrafikk.

– Får vi flere på sykkel, blir det bedre plass til bilistene – en vinn-vinn-situasjon. For innimellom må vi kjøre, påpeker Tilley.

Lokalt engasjement fra syklister er viktig for at vi skal lykkes

 

Noen i lokallaget vil arbeide med reguleringsplaner og politiske vedtak. Andre har interesse for arrangementer for økt sykling og tilrettelegging for sykling til og fra jobb.

Støttes fra politisk hold

Leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz (V), har hatt glede av innspill fra andre lokallag i SLF. Hun er svært fornøyd med at Ås nå har fått et eget lokallag.

– Lokalt engasjement fra syklister er viktig for at vi skal lykkes, sier Schytz.

– Mange sykler i Ås, og potensialet for enda mer sykling er stort. Derfor er det veldig kjekt å se det høye ambisjonsnivået på sykkelsatsingen i kommunen, framhever fylkespolitikeren.

En ambisiøs kommune

Siri Gilbert, miljørådgiver i Ås kommune, ønsker lokallaget velkommen til sykkelbygda. Sykling og gange ses i dag under ett, men tar hensyn til at syklister og fotgjengere har ulike behov. Hun vektlegger kommunens ambisiøse målsetting, selv med begrensede ressurser til satsingen.

Nylig valgte Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen Ås til sykkelby(gd). Det gir håp om god støtte og driv i satsingen på sykling og gange i kommunen.

– Kommunen trenger aktive pådrivere og samarbeidspartnere som både kan gi innspill til planer og bidra for eksempel i kampanjearbeidet. Derfor ønsker vi lokallaget i Ås lykke til, og vi ser fram til et positivt samarbeid, sier Gilbert.

Lokallaget fremhever at den kunnskapsrike miljørådgiveren blir en viktig medspiller.

Primus motor for lokallaget

Tilley sier at lokallaget ikke hadde blitt noe av uten primus motor Olav Fjeld Kraugerud.

– Han har bistått med små vennlige dytt på veien mot lederrollen, sier Tilley om Kraugerud, som har ivret for betydningen av sykkelen som transportmiddel helt tilbake til videregående.

Et lite dytt

Kraugerud er overraskende mange som kjører bil 3–4 km til jobb.

– Det trengs mange dytt for å endre reisevaner til folk. Et lokallag er nettopp et slik dytt. Å komme med høringsuttalelser er et annet, sier Kraugerud.

Fra stiftelsesmøtet til Syklistenes Landsforening Ås denne uka. Fra venstre: Bengt Sviu, Olav Kraugerud, Kai Tilley (leder) og Kristin Wilmann.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights