Skip to Content
Med støtte av Samferdselsdepartementet har vi importert fem flotte treningsykler fra Tyskland! Hvis du vil se dem på ekte, bli med oss på tur i oktober!

Våren 2019 søkte vi midler fra Samferdselsdepartementet til lokale trafikksikkerhetstiltak og i løpet av sommeren fikk vi tilsagn til innkjøp av fem treningsykler som skal brukes til tospråklig sykkelopplæring og flere andre lokale trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet Balanced and bilingual omfatter følgende tiltak:

  1. Praktisk sykkelkurs for innvandrerkvinner der vi skal bruke treningsykler og opplæringsmetodikk som har vært testet og anbefalt av ett av de mest erfarne lokallag fra vår tyske partnerorganisasjon ADFC. Syklene ankom Norge ved slutten av september og kan testes allerede nå…
  2. Tospråklig teorikurs for nye syklister i samarbeid med tospråklige assistenter fra vårt lokallag og andre samarbeidspartnere som flyktningtjenesten i Rælingen kommune. Vi starter med kurs på norsk og arabisk våren 2020, og håper å kunne utvide tilbudet etter hvert…
  3. Sikkerhetskurs for kvinner som kan eller kunne sykle, men som er usikre og engstelige grunnet negative eller manglende erfaringer. Her tenker vi særlig på syklister som er eldre og/ eller som har vært involvert i trafikkulykker…
  4. Tilrettelagte sykkelturer for uerfarne og/eller nye kvinnelige syklister med mulighet for å låne ut våre treningsykler, inkl kveldsturer som “synliggjør” fordelene av sykler med LED-belysning og navdynamo…
  5. Sikkerhetskurs for nye og uerfarne vintersyklister på våre nye treningsykler med piggdekk, LED-belysning og navdynamo, inklusive korte vintersykkelturer i Lillestrøm og et eget mekkekurs for kvinner ved slutten av vintersesongen

Prosjektet varer til sommeren 2020 – og har allerede startet! I disse dager kan du nemlig teste våre treningsykler selv.  På vår siste Friday first sykkeltur med lokale politikere og på vår synlig syklist tur* i oktober  er våre flotte treningsykler med oss på tur! Bli med du også! For mer info sjekk turkatalogen på vår nettside*!

Hvis du vil vite mer og/eller ønsker å bli med i prosjektet, enten som deltaker eller frivillig medarbeider, send kort mail til lillestrom@syklistene.no med stikkord “Balanced”!

_______________

*  Etter synlig syklist turen 28.10.19 skal vi også trekke sykkelpremien blant alle syklister som var med på minst en av årets sykkelturer i regi av SLF Lillestrøm og omegn. Bli med oss på tur! Kanskje du vinner den flotte helårssykkelen fra Hallstrom bikes, jf detaljer på side 5 i vår turkatalog!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights