Skip to Content
Buskerudbyens mål for sykling

1) Det skal være attraktivt å sykle for alle.

2) Sykkeltrafikken i Kongsberg skal økes med 50 % fram til 2023.

3) Sykkeltrafikken i de andre kommunene i Buskerudbyen skal minimum dobles fram til 2023.

4) 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.

5) Antall drepte og alvorlig skadde syklister skal reduseres med 50 % innen 2020 jevnfør registrerte ulykker i perioden 2005–2015.

God stemning ved Hennummarka skole da de fikk utdelt pris for beste skole i «Aktiv på skoleveien»-aksjonen. Foran jublende elever ser vi fra venstre: Theo Aasen (elev med sykkel), Danish Latif (Rambøll, som koordinerer kampanjen), Siv Olsen (Lier kommune), Alex Flåterud (elevrådsleder med ball) og ordfører i Lier; Gunn Cecilie Ringdal.

Aksjonen, som er i regi av Buskerudby-samarbeidet, handler om å få flest mulig elever i aktivitet på skoleveien, redusere biltrafikken ved skolene samt endre holdninger til både elever og foreldre.

Sterk økning

– Det er viktig å stimulere til gode reisevaner allerede fra ung alder, sier prosjektleder sykkel i Buskerudbyen, Trond Solem. Kampanjen denne våren varte i tre uker, og i år var 38 av 50 skoler påmeldt. Det var en sterk økning i antall påmeldte med 11.117 elever i 2018 mot 6057 elever i 2017.

– Økningen skyldes trolig at aksjonsukene var bedre tilrettelagt enn i fjor, opplyser Solem.

Og helt til topps gikk altså Hennummarka skole i Lier tett fulgt av Stenseth barneskole i Nedre Eiker og med fjorårets vinner Oddevall skole i Lier på tredjeplass.

– Kjempekult

– Kjempekult at vi vant. Mange av barna som tidligere ble kjørt til skolen, har nå begynt å gå eller sykle, sier elevrådsleder Alex Flåterud (12) som selv bruker å «sprette» til skolen, med andre ord å gå med sprettende basketball.

– Det har vært et stort engasjement blant både barna og de ansatte her på Hennummarka. Vi har også merket at det har vært mye mindre biltrafikk og flere ledige parkeringsplasser ved skolen mens aksjonen pågikk. Så nå er det bare å håpe at det blir slik også resten av året, forteller undervisningsinspektør Camilla Lie. Ansvarlig for aksjonen i Lier kommune, Siv Olsen, legger til at det også er veldig viktig å snu tankegangen og holdningene til foreldrene i forhold til kjøring av barna til og fra skole.

I Lier begynner arbeidet med å forme sunne og aktive liunger allerede i barnehagealder

 

– For oss har det holdningsskapende arbeidet vært viktig. Fra det å bli kjørt av foresatte til at man skal gå eller sykle. Foreldre har i ettertid fortalt om barn som ikke vil bli kjørt til trening, de vil gå eller sykle, og om barn som oppfordrer foreldrene til å ikke kjøre helt til butikkdøra, men parkere så de må gå litt, forteller Olsen.

Barna er rollemodeller

Gunn Cecilie Ringdal, som ankom utdelingen på sin blå elsykkel, er stolt over å være ordfører i en kommune som nok en gang har gått til topps i «Aktiv på skoleveien»-aksjonen der blant andre tredje beste skole, Oddevall, har vunnet flere ganger tidligere.

– I Lier begynner arbeidet med å forme sunne og aktive liunger allerede i barnehagealder, og «Aktiv på skoleveien»-kampanjen er et godt bidrag i så måte. Målet må være at disse barna også blir gode rollemodeller i voksen alder, sier Ringdal.

Les mer om «Aktiv på skoleveien» på Buskerudbyens nettside her.

– Kjempekult at vi vant, smiler eleverådslever Alex Flåterud ved Hennummarka skole som fikk utdelt gavekortet på 5.000 kroner av ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal.
«Aktiv på skoleveien»-kampanje

• Vinnerskolen fikk et gavekort på 5000 kroner til bruk på sports- og aktivitetsutstyr på skolen.

• 2. og 3. plass fikk gavekort på 2.500 kroner hver.

• Alle barneskolene i Buskerudby-kommunene ble invitert til å delta.

• I Drammen var beste skole Brandengen.

• Darbu var flittigste skole i Øvre Eiker.

• Skavanger var på topp i Kongsberg.

• Det var kun 4. til 7. trinn som var med i konkurransen om premiene.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights