Skip to Content
Kartlegger ulykker i masteroppgave

Ber syklister ta kontakt

Hvordan kan vi øke antall syklende uten å øke antall ulykker? Dette er blant problemstillingene Karen Byskov fordyper seg i under arbeid med en masteroppgave på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Nå ber hun personer som har vært i en sykkelulykke, om å ta kontakt.

Student Karen Byskov ønsker kontakt med personer som har vært i en sykkelulykke.

Stikkord for oppgaven er hendelsesforløp og opplevelser knyttet til sykkelulykker. Som en del av researchfasen for oppgaven har Byskov blant annet vært ute på gaten og snakket med ulike trafikanter for å høre mer om deres tanker knyttet til sykling i Oslo.

Hun har også vært i kontakt med aktører som jobber med syklister direkte eller indirekte, som Transportøkonomisk institutt og Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Flere type ulykker

– Nå vil jeg veldig gjerne snakke mer med mennesker som har opplevd en sykkelulykke for å høre mer om deres opplevelser og tanker både knyttet til selve ulykken og tiden etter ulykken. I hovedsak ser jeg på Oslo-området og er interessert i å høre om ulike typer ulykker, som eneulykker, sykkel mot sykkel, sykkel mot bil og sykkel mot fotgjenger, med ulike skadegrad, sier Byskov.

Ideelt sett er denne oppgaven starten på noe som det kan jobbes med videre etter avsluttet program

 

Tre problemstillinger står sentralt:

  • Hvordan kan vi øke antall syklende uten å øke antall ulykker?
  • Hvordan kan vi best ta lærdom og kunnskap fra hver ulykke slik at vi unngår den neste?
  • Hvilke tjenester må være på plass for å skape en bedre opplevelse etter en ulykke har hendt?

– Jeg vet at flere aktører jobber mye med utviklingen av infrastrukturen for sykling, så jeg er også veldig interessert i å se på andre områder knyttet til sykling som kan ha innvirkning på ulykker. Dette kan være registrering av data, oppførsel i trafikken, vaner, sykkelkultur og tilgjengelig støtte etter en ulykke.

Bare en start?

De som tar kontakt, vil Byskov gjerne møte personlig for å gå gjennom noen spørsmål. Hun ber interesserte kontakte henne via sykkelulykke@gmail.com.

– Det for tidlig å si hva det endelige resultatet vil bli, men min innlevering som en del av oppgaven skal inneholde en rapport, en presentasjon og et design som er knyttet til min fagretning – tjenestedesign. Dette endelige designet kan for eksempel være ett nytt tjenestetilbud som støtter opp om folk som har vært i en ulykke, en ny løsning for en plattform til registrering av skadedata, mer preventivt som nye skilt og markeringer eller noe helt annet. Dialogen med ulike aktører og med syklister og andre trafikanter blir avgjørende for hva resultatet vil bli og innsikt jeg får fra å snakke med folk som har hatt sykkelulykker er en viktig del av dette, framholder Byskov.

Hun skal være ferdig med masteroppgaven tidlig i juni.

– Men ideelt sett er denne oppgaven starten på noe som det kan jobbes med videre etter avsluttet program, enten av meg selv eller andre aktører, sier hun.

Annonse
Annonse
Back to top