Skip to Content
– Jeg synes vi skal gi sykling en stor plass i all byplanlegging, sier byutviklingsbyråd Rune Bakervik (Ap) i Bergen.
Fakta om bysykkel i Bergen

• Bergen Bysykkel har 800 sykler fordelt på 86 stasjoner og 1600 låser.

• Hver sykkel har i snitt tilbakelagt 931 turer i år.

• I hele fjor syklet bergenserne 103.758 bysykkelturer fordelt på 6560 aktive brukere.

• I år har antallet bysyklister økt til 34.646. Disse hadde i løpet av onsdag formiddag syklet 755.808 turer.

• Totalt har bergenserne tilbakelagt 1,1 millioner kilometer på bysykkel hittil i 2019.

• Aldersgruppen 20–40 år er de ivrigste brukerne.

Kilde: ba.no

Hittil i år har 35 000 bergensere tråkket 1,1 millioner kilometer, skriver Bergensavisen i dag (pluss-sak). Dette var en gladnyhet byutviklingsbyråden kunne presentere under landsmøtet som Syklistenes Landsforenings holder i Bergen denne helgen. Der holdt han hilsningstale til delegatene.

– Vi trodde det skulle bli 400 000 bysykkelturer i hele 2019. Men bare i begynnelsen av oktober var vi oppe i 700 000 turer. Vi moser altså prognosen for hver eneste bysykkeltur nå. Det er fantastisk fint, sa Bakervik.

«Flere skal sykle mer»

Kommunen har nå en ny sykkelstrategi ute på høring, med høringsfrist neste uke. Strategiens visjon er at «det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen». Visjonen er en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: «Flere skal sykle mer.»

– Vi har hatt sus og dus og sykkel-VM. Nå er det mindre glamorøst, men mye viktigere. Det har kommet en endring i måten vi tenker på i hele byen vår, sa Bakervik og listet opp:

  • Fra en bilbasert by til en gåby
  • Fra en spredt by til en litt tettere by
  • Fra at motorveier binder bydelene sammen til at sykkelstamveier skal binde dem sammen

– Folk skal kunne sykle trygt, uavbrutt, og tidvis til og med tørt. Fra ytterst i bydelene og helt inn til sentrum. Vi har snudd transportpyramiden vår. Og vi er midt inne i et paradigmeskifte, og sykkel spiller en helt avgjørende rolle i dette skiftet.

Liv og røre i byen

Bakervik avsluttet med å takke Syklistenes Landsforening for å skape liv og røre i forbindelse med landsmøtet, deriblant sykkelfest, sykkeldebatt og guidet sykkeltur.

– Dere målbærer de verdiene dere står for på en veldig synlig og konkret måte. Og en slik gjeng er jeg veldig glad for å ha her i Bergen!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights