Skip to Content
Trafikksikkerhet og barn

Undersøkelse – kåring av Norges beste sykkelbyer 2022

Hvor fornøyd er syklistene i Norge med sykkeltilretteleggingen? Hva mener brukerne kan bli bedre? I sommer kommer Syklistenes Landsforening til å gjennomføre Sykkelundersøkelsen 2022 og oppfordrer nå kommuner og fylkeskommuner til å delta i spredningen av undersøkelsen.

Bli med i spredningen av sykkelundersøkelsen - Norges beste sykkelbyer 2022. Foto: Syklistforeningen

Syklistenes landsforening gjennomfører annet hvert år en nasjonal sykkelundersøkelse for å ta tempen på syklistenes tilfredshet med ulike kommuners og fylkeskommuners generelle sykkelmiljø. Undersøkelsen ligger til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby, som Syklistforeningen kåret for første gang i 2008. Nå, i 2022, utvikler Syklistforeningen metodikken.

– I sommer åpner vi en helt ny undersøkelse som gir syklister en god mulighet til å komme med innspill på hvordan syklingen kan bli mer attraktiv, trygg og tilgengelig. Det vil ha en stor verdi for kommuner og fylkeskommuner, og vi håper at mange av de vil delta i spredningen av undersøkelsen, sier Emil Rensvala, fagsjef hos Syklistenes landsforening.

Undersøkelsen er digital og anonym, og er rettet mot personer som sykler jevnlig i Norge. Resultatene vil bli publisert i en hovedrapport som danner grunnlag for sammenligningen av syklistenes tilfredshet med sykkelmiljøet i ulike kommuner og fylker. Kommuner med tilstrekkelig antall respondenter vil få en egen, detaljert innsiktsrapport om sykkeltilfredshet i den aktuelle kommunen.

– Jo flere respondenter, desto bedre grunnlag. Vi har som mål å få ovenfor 5000 svar i hele landet. Erfaringer viser at kommuner og fylker som på ulike måter selv sprer undersøkelsen til innbyggene får best svarprosent, mener Rensvala. Han oppfordrer:

Gå ikke glipp av muligheten til å få detaljert brukerinnsikt slik at din kommune eller fylkeskommune kan bli enda bedre på sykkeltilrettelegging!

 

Undersøkelsen åpnes 1. juni og er åpen til og med 31. juli.

Resultatene blir presentert på den Nasjonale sykkelkonferanse i september, den viktigste og største møteplassen for de som har sykkel som arbeid, fag- og interessefelt i Norge.

Informasjonsmøter

Syklistforeningen inviterer til informasjonsmøter om Sykkelundersøkelsen 2022 for interesserte kommuner og fylkeskommuner. Vi gjennomgår undersøkelsens innhold, timeplan og informasjonsmateriell, og gir tips til kommuner og fylker om formidling av undersøkelsen. Meld deg på et av informasjonsmøtene her:

Torsdag 12. mai kl. 10-11

Mandag den 16. mai kl. 13-14

 

Ved spørsmål, kontakt fagsjef Emil Rensvala

Epost: emil@syklistforeningen.no
Mobil:  41213484

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights