Skip to Content
TAR GREP: Malmö er en av flere svenske byer som satser stort på sykling. FOTO: GUSTAF JOHANSSON
Suksessfaktorer for sykkelbyen Malmø
  • Alle Malmös syklister sykler overalt, året rundt, hele tiden.
  • Malmö jobber bredt med sykkel: infrastruktur, tjenester for syklister som parkering og sykkelutleie, tilbud som gjør sykling tilgjengelig for flere, for eksempel sykkelskoler, utlån av elsykler, sykling med eldre og kommunikasjon.
  • Politisk vedtatte mål for sykling.
  • Malmö har jobbet lenge og kontinuerlig med sykkelfaget. Den første sykkelplanen i Malmö ble vedtatt i 1976.
  • Omfattende sykkelveinett.

Av Johan Erichs

Malmö kan skryte av en sjetteplass i den siste rangeringen av verdens mest sykkelvennlige byer i The Copenhagenize Index. Bak denne fremgangen ligger en bevisst profilering av Malmö som sykkelby.

– Vi har hatt en helhetlig tilnærming til sykling. Det å arbeide bredt er viktig for å kunne nå ut og appellere til ulike syklistgrupper, forteller Sara Forslund, strategikoordinator for sykkeltrafikk i Malmö Stad.

– Det er viktig at det finnes attraktive sykkelparkeringer ved stasjoner og kollektivknutepunkter, men også at vi tilbyr tjenester som sykkelskoler, sykling for alle aldre og sykkelutleieordninger, sier hun videre.

For Malmös del har etableringen av sammenhengende hovedsykkelnett og bekvemme parkeringsmuligheter som tilrettelegger for kombinasjonen sykling og kollektivtransport, vært viktige grep for å øke interessen for sykkeltrafikken. Til og med byens nye sykkelutleieordning «Malmö By Bike», som er et tilbud til både fastboende og turister, letter blant annet sykkelpendlingen for de som pendler til og fra Malmö. Også servicetilbud som pumpe- og servicestasjoner er viktige innslag for å stimulere til regelmessig sykling.

 

GODE PARKERINGSMULIGHETER: Trygg og tyverisikker sykkelparkering er en viktig tjeneste for å få pendlere til å begynne å sykle regelmessig. Malmö har praktiske parkeringsmuligheter ved alle større offentlige kollektivknutepunkter. FOTO: JENS OHLSSON

Lengre avstander

Sykkelprogrammet i Malmö har bred politisk støtte og strekker seg over flere år. I dag gjøres 22 prosent av alle Malmö-beboeres daglige reiser med sykkel. Målet er å nå 30 prosent innen 2030. Reisene som gjøres med sykkel er lengre i dag enn tidligere. Den siste reisevaneundersøkelsen som ble utført, viser at nesten 40 prosent av bilreisene som gjøres i Malmö er på under fem kilometer.

– Her ser vi et stort potensiale til å erstatte bilturer med sykkelturer. Innen en radius på fem kilometer kommer man ganske langt i en by på Malmös størrelse, sier Forslund.

Økt forekomst av elsykler kan være en måte å tiltrekke bilpendlere til å prøve sykling. I en begrenset periode på en måned låner Malmö Stad ut elektriske sykler til innbyggere som bor utenfor bykjernen og som ønsker å prøve ut hvordan det er å sykle til og fra jobb.

– Dette kan være en måte å få folk til å endre sine bilvaner til å bli sykkelvaner, håper Forslund.

Sykkelkryssinger

Selv mindre infrastrukturtiltak som øker komforten og sikkerheten verdsettes av syklister. Det handler for eksempel om å sette opp rekkverk ved trafikklys. Undersøkelser viser at mange syklister setter pris på å slippe å gå av sykkelen i forbindelse med venting i kryss.

Et annet viktig mål er å tilby «grønt flyt» i trafikksignalene for å forhindre at syklisten tvinges til unødvendige stopp om det ikke kommer kryssende trafikk. Malmö Stad har i dag trafikkregulerende radarvarslere på mer enn 30 steder. Radaren oppfatter kommende syklister og gir grønt lys. Ved visse sykkelkryssinger har bilistene vikeplikt for syklistene. Sykkelkryssingene er utformet på en slik måte at bilistene holder lav hastighet, de er skiltet med veiskilt for sykkelkryssing og er malt med både «sukkerbiter» og «haitenner» for å signalisere oppmerksomhet.

Ett tiltak som hindrer blant annet de såkalte høyresvingsulykkene, er etableringen av spesielle  «sykkelbokser» i lyskontrollerte veikryss. Dette innebærer at syklistene har plass i et område som ligger foran bilkøen i lyskryss, noe som gjør at syklistene lettere observeres av bilistene.

En app med kartlegging og veiledning av dagens rutenettverk er under utvikling. En slik tjeneste kan, i tillegg til å informere om ulike veistrekninger, inkludere informasjon om servicestasjoner, sykkelparkering, pågående veiarbeid, værprognoser, toaletter med mer.

Hva er viktigst for å lette syklingens fremtid i det svenske samfunnet?

–  For å lykkes med at flere begynner å sykle, er det viktig å jobbe med et bredt spekter av tiltak. En opplagt forutsetning er at det er en god infrastruktur for sykkeltrafikk, avslutter Sara Forslund.

 

Artikkelen er tidligere publisert i SYKLISTENE nr.  2/17. Meld deg inn her og motta fire utgaver av medlemsbladet årlig!

TRAFIKKFLYT: Sykkelovergangene i Malmø tvinger bilistene til å vike for syklistene. Det er god sikt ved kryssinger, og syklister kan holde flyten uten å bli tvunget til å stoppe. FOTO: JENS OHLSSON
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights