Skip to Content
COP26

Bruk gjerne vår vakre natur, men gjør det på naturens premisser!

Sykkelen er en god kilde til opplevelse, og gjør reisen ut i naturen til et mål i seg selv. Men vi må ta vare på både sykkelen og naturen. For å realisere målet om 8% sykkelandel i Nasjonal transportplan må sykkelen brukes både til transport, pendling og fritidsreiser. Det krever tilrettelegging og tiltak. Og om vi lykkes, kan vi begynne å snakke om "Tidenes sykkelsatsing" med faktiske resultater og gevinster.

Det er viktig å ta godt vare på sykkelen sin. SLF, her ved Olav Fjeld Kraugerud, har jevnlig og flere steder i landet sykkelservice for kommunens innbyggere, og nå når kuldegradene kommer, har vi også vintersykkel-arrangementer flere steder, bl.a. i Lillestrøm og Ås. Foto: SLF

I dag oppsøker vi naturen for frihet, glede, aktivitet og rekreasjon. Naturen har alltid vært tilgjengelig for oss, og har blitt brukt til ulike typer formål uten tanke på at ressursene skal kunne bli brukt opp. I dag oppsøker vi naturen for å kjenne på roen og samtidig bruke kroppene våre for å kompensere for en hverdag med mye stillesitting og inneliv. Men nå er presset på naturen større enn før, og derfor må vi brukere ta vare på og behandle naturen som den viktige ressursen den er.

Sykkelen er en god kilde til opplevelse og gjør reisen ut i naturen til et mål i seg selv. Med et instrument på ca 15 kg, som sykkelen er, kan vi bevege oss i naturen på naturens premisser. Ikke bare er sykkelen det mest miljøvennlige transportmiddelet å bruke, det gir suverent minst utslipp og materialbruk i produksjonen også. Som naturen, er sykkelen et finstemt maskineri. Et samspill av elementer som trenger korrekt bruk, tilsyn og vedlikehold. Når sykkelen tas godt vare på kan den vare og vare, og ressursene som er medgått til produksjon utnyttes maksimalt. Og akkurat som sykkelen, som vi pleier og passer på og ikke vil miste, må vi kjempe for naturen og ta vare på alle ressursene.

Tidenes sykkelsatsing lar vente på seg

 

Utslippene fra sykkel, både når det gjelder produksjon og bruk, er i det store bildet neglisjerbare. Men en ting trenger også sykler og syklende: tilrettelegging og plass til å ferdes på en forsvarlig og trygg måte. I forrige NTP ble det lagt opp til bygging av ekspressykkelveier til en sum av 8 mrd. Men viljen til å starte dette arbeidet har så langt ikke vært der.

I årets NTP var slagordet «Tidenes sykkelsatsing», med et mål om å øke nasjonal sykkelandel fra dagens ca. 5% til 8%. Men beregninger viser at at det ikke legger an til at vi kan realisere den ønskede økningen i sykkelandelen med dagens tempo og investeringer. I partienes spørrerunde om NTP fremkommer det at planen frem til 2027 er å åpne drøyt 100 km g/s-vei i de store veiprosjektene. Dette er under 20 km per år i hele landet. Det er på tide å endre kurs, investere mer og søke nye muligheter som gir best mulig avkastning på alle de tre bunnlinjer – sosiale forhold, klima og lønnsomhetsmessig. Sykling har en stor samfunnsgevinst, selv uten beregnet naturverdi, mens annen transport har en samfunnskostnad. Da burde det være enkelt å prioritere sykkelveiutbygging til både pendling og transport- og fritidsreiser.

COP26 er halvveis og de siste to dagene har temaet vært natur. Målet er å skape en sunnere planet for å sikre en mer forutsigbar fremtid for menneskene, klimaet og naturen. Et bidrag vi alle kan gjøre er å ta beina eller sykkelen fatt, enten til pendling, transport, fritidstur, eller en kombinasjon. Og bruk gjerne naturen, men bruk den på naturens premisser.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights