Skip to Content
Budsjettforhandlinger 2023

SVs alternative budsjett – 40 millioner mer til skoleveier

SV har innbudt til klimafest når de skal forhandle om sitt alternative budsjettforslag med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Målet er å bli enige om neste års statsbudsjett. Spørsmålet er om det blir felles feiring eller om de blir sittende alene på festen.

Syklistforeningen er fornøyd med at SV øker midlene til trygge skoleveier. Foto: Adobe

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall alene. Sosialistisk Venstre (SV) er derfor det partiet de må bli enige med for å få flertall for budsjettet. I uke 45 la partiet frem sitt alternative budsjettforslag.

Rettferdig grønt skifte
I sitt alternative budsjettforslag presenterer SV et utkast til det de selv mener er et rettferdig grønt skifte. Syklistforeningen har hatt tett kontakt med partiet de siste ukene, noe som har gitt resultater.

– Vi er glade for at vårt ønske om prioritering av blant annet trygge skoleveier har blitt hørt når SV nå legger 40 millioner mer i potten til øremerkede midler til trygge skoleveier, til totalt 62 millioner kroner. Dette er en tilskuddsordning for kommunene der de kan søke midler til trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen, sier konstituert generalsekretær Emil Rensvala.

Rensvala mener at potten burde vært betydelig høyere.

– Dersom det går igjennom i budsjettforhandlingene vil det være et viktig, neste skritt mot målet om at 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skolen. SV ønsker i tillegg 250 millioner ekstra til sykkeltilrettelegging. Samtidig ønsker de at regjeringen dropper det de selv kaller «miljøfiendtlige motorveier», deriblant ombygging av Hammersborgtunnelen (ring 1) i Oslo.

Rensvala er tydelig på at Norge mangler fremdrift mot de nasjonale sykkelandelsmålene.

– Dette skyldes blant annet at vi enda ikke har fått til sammenhengende sykkelveier i de norske byene. En annen forklaring er regjeringens tilrettelegging for økt bruk av bil. Syklistforeningen har spilt inn viktigheten av økt prioritering av sykkel. At SV nå kutter nesten 4 milliarder på motorveier, deriblant ring 1 i Oslo, tyder på at vi har blitt hørt, fortsetter Rensvala.

Hovedpunkter i SVs alternative budsjett:

Norske byer og tettsteder må bli mindre bilbaserte og mer framkommelige. Da må satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange trappes kraftig opp, hevder partiet. De foreslår derfor:

  • Flere byvekstavtaler, og en sykkelsatsning på 250 millioner.
  • Mål om 50 % reduksjon i personbilkilometer i de store byene og nullvekst i resten av landet. CO2-avgiften, den fossile veibruksavgiften og engangsavgiften for fossile biler får derfor en økning.
  • 40 millioner til Tryggere skoleveier.
  • «Stoppe miljøfiendtlige motorveier» og «Kutt i Nye Veier og miljøfiendtlige motorveier». Spart beløp: 3,7 milliarder
  • «Kutte tilskuddet til reduserte bompengetakster». Spart beløp: 647,7 millioner
  • «Kutte fjerning av rushtidsavgift på Nord-Jæren». Spart beløp: 54 millioner
  • «Kutte ombygging av Hammersborgtunnelen – nytt regjeringskvartal». Spart beløp: 205 millioner

 

 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights