Skip to Content
Eva Kolstads gate har sykkelfelt og åpning for sykling mot kjøreretningen.

Fra og med 2018 og ut det nåværende bystyrets periode legges det opp til en opptrapping i planlegging og utbygging av nye sykkelveier.

Byrådet foreslår også å sette av 24 millioner kroner i økning til utvidelse av høystandard drift av sykkelveier.

Kraftig opptrapping

Byrådet har kraftig trappet opp tempoet i utbygging av ny sykkelvei og oppgradering av eksisterende. I fjor ble det etablert 8,9 km med ny sykkeltilrettelegging og oppgradert 9,3 km med eksisterende sykkeltilrettelegging. Opptrappingen vil fortsette, og byrådets mål er å bygge 60 km sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater i løpet av bystyreperioden.

Økt vinterdrift gir resultater

Byrådet har som mål at 25 prosent av hverdagsreisene i 2025 skal gjennomføres på sykkel. Andelen skal være 16 prosent i 2020. For å nå målsettingene prioriterer byrådet både tilrettelegging av ny sykkelinfrastruktur og økte bevilgninger til drift av sykkelveinett. Et godt driftet sykkelveinett er av stor betydning for å tilrettelegge for vekst i sykkeltrafikken. Særlig vinterstid er driftsnivået avgjørende for å opprettholde et godt tilbud til syklistene.

Gode resultater

Satsingen har gitt positive resultater. Etter at byrådet startet satsingen på vinterdrift av sykkelveinettet har den registrerte sykkeltrafikken vinteren 2014/2015 til vinteren 2016/2017 økt med 78 prosent. En høyere driftstandard gjør at sykkelveinettet i langt større grad blir et reelt alternativ til personbil og kollektivtransport vinterstid, noe som dermed vil bidra til å redusere lokal
luftforurensing og belastning på kollektivtransporten.

Stor verdi for folkehelsa

Basert på Ruters reisevaneundersøkelser ble det i Oslo gjennomført i overkant 7 millioner sykkelturer på hverdager i vinter. Gjennomsnittslengden på en sykkeltur i Oslo-området er på 4,2 kilometer, og Helsedirektoratet har beregnet at verdien
per syklet kilometer er 26 kroner, dermed er helsegevinsten på vintersyklingen i fjor på hele 300 millioner kroner.

Oslo har et stort potensial som sykkelby. Å sykle er som et kinderegg. Det er bra for folkehelse, klima og tidsbruk. De siste to årene har Byrådet brukt flere verktøy i verktøykassa for å fremme sykling; bygget ny sykkelvei, oppgradert eksisterende sykkelvei, satt ut sykkelstativer, og innført støtteordninger for kjøp av elsykler og lastesykler. Dette fortsetter de med. Fra 2015 til 2016 økte sykkeltrafikken i Oslo med 18 prosent.

Oslo kommune har i 2017  mottatt en internasjonal pris for sin sykkelsatsning. Og for første gang er Oslo inne blant topp 20 av verdens sykkelbyer på den prestisjetunge Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index 2017.

Annonse
Back to top