Skip to Content
Elbilpolitikk og transportvaner

Elbilpolitikken gir økt bilbruk

Stadig flere velger å kjøre bil. I 2021 estimeres det at salget av nye biler runder 175 000. Om vi skal få flere til å velge en aktiv reisevei må transportpolitikken endres, og vi må få tiltak og trygge forhold for syklisten, sier styreleder i Syklistenes landsforening Baard Amundsen.

Veksten i bilparken er problematisk på mange ulike måter, påpeker Baard Amundsen, styreleder i Syklistenes Landsforening, her med datteren Marthe under en sykkeltur nær Røros. (Foto: Syklistenes Landsforening)

80% av innbyggerne i Norge bor i tettbebygde strøk. Allikevel ruller det nesten 3 millioner biler rundt på veiene i Norge. I 2021 ligger vi an til å slå rekorden fra 1986 i antall solgte nye biler. Det er et paradoks, når vi er kjent med at utslippene fra både produksjon og bruk er høye. Dette harmonerer ikke med den bærekraftige utviklingen som Norge fokuserer på. For selv om en stadig høyere andel er elbiler er allikevel dagens elbilpolitikk motor for økt eierskap og bruk av bil. Den må endres, mener Baard Amundsen, styreleder i Syklistens landsforening,

Fordelene med en aktiv reisevei er mange, ikke minst knyttet til helse og livskvalitet

 

Flere biler og mer kjøring fører til blant annet til mer stillesitting med påfølgende folkehelseproblemer. Fordelene med en aktiv reisevei er mange, ikke minst knyttet til helse og livskvalitet. Derfor må vi jobbe med tiltak som minimerer barrierene for og bidrar til at flere velge en aktiv reisevei. Det vil kunne bidra med et stort løft for folkehelsen.

Det er ikke bare folkehelsen som vil kunne nyte godt av flere som velger å gå eller sykle. Og så miljøet er en stor vinner. Økt bilbruk skaper svevestøv og mikroplast, legger beslag på ressurser og store mengder energi, og hindrer god arealutvikling i byer og små og store tettsteder. Det er ikke i tråd med klimapolitikken og målene Norge har satt frem mot 2020.

Amundsen ønsker tiltak og trygge forhold for syklistene. – Det må bli enklere og tryggere å velge kollektiv, sykkel og gange. Det i seg selv henger sammen med bilbruken, da det er biltrafikken som gjerne gjør at mange ikke ønsker eller våger å sykle eller gå, eller at bussen står fast i kø, uttaler Amundsen.

Les hele innlegget til styreleder Bård Amundsen her.

 

 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights