Skip to Content
Nytt lokallag skal få flere ut på sykkel

De skal omsette ord til handling

De skal bygge sykkelkultur, rekruttere nye medlemmer og være til stede på politiske arenaer. Dette er bærebjelker i arbeidet til Syklistenes Landsforenings lokallag i Drammen, Lier og Asker, som nå er stiftet.

Laget ble stiftet 19. november på Drammensbiblioteket. Sittende Tove Hofstad, gruppeleder Lier Venstre. Videre: varamedlem Øyvind Mørk, styremedlem Tom Atle Bordevik, styreleder Lotte Frost og ildsjel Anne Stina Johnsen. 
Om Syklistenes Landsforening

·       Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge.

·       SLF er en ideell, uavhengig, medlemsbasert forening for hverdagssyklistene som arbeider mot og med myndighetene for bedre sykkeltilrettelegging i Norge. I dag har vi rundt 10 000 medlemmer over hele landet samt 16 lokallag.

·       Foreningens fremste mål er at flere skal velge sykkelen som transportmiddel.

Lokallagets styre, med Lotte Frost i spiss, har bred sykkelerfaring og -kompetanse – både som hverdagssyklister, mosjonister og aktive. – Vi har det moro på to hjul, lyder det samstemt fra styret i det som er Syklistenes Landsforenings 16. lokallag.

Der har Frost med seg Jon Erik Ludvigsen, Ingunn Elisabeth Nilsen og Tom Atle Bordevik som styremedlemmer. Mens Øyvind Mørk er varamedlem.

Jobber opp mot bærekraftsmålene

– Det er en fantastisk engasjert gjeng som var samlet til stiftelse av laget. Vi gleder oss alle til å komme i gang og bidra til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel. Vi ønsker å møte syklistene der de er, slik at vi kan være deres stemme videre. Vårt ønsker å synliggjøre alle fordelene med å sykle, og vi ønsker å bidra til at kommunene oppnår deres ambisiøse mål knyttet til sykkel. Med et godt samarbeid med alle parter skal vi få flere ut på sykkel og bidra til arbeidet med bærekraftsmålene, sier styrelederen.

Det snakkes og diskuteres mye rundt sykling, vi ønsker handling

 

Oppgavene de vil konsentrere seg om, skal bidra til å få flere til å velge sykkel som transportmiddel.

Fra gode tanker til aktivt arbeid

– Det snakkes og diskuteres mye rundt sykling, vi ønsker handling, uttaler initiativtaker til etableringen av laget, Tove Hofstad, lokalpolitiker fra Venstre i Lier.

Drammen, Lier og Asker er alle sterke kommuner i det nye storfylket Viken.

– Sammen vil vi kunne fronte viktige saker for syklistene våre i de rette foraene.. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for kommunene og fylkene og sammen utvikle gode fremtidsrettede løsninger, påpeker Frost.

All trafikkvekst med sykkel, gange og kollektivtransport

Hun viser til at et av ni prioriterte områder i Nasjonal transportplan 2018–2029 er satsing på samordnet areal- og transportplanlegging, kollektivtrafikk og sykkelekspressveger i de større byområdene for å nå nullvekstmålet, og for å bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre luftkvalitet.

– Drammen, Lier og Asker har også mål knyttet til dette, men tiltakene som skal gjøre det enklere og mer attraktivt å bruke sykkel, tar det litt lengre tid å få på plass, sier Hofstad.

– Å bevege seg i friluft, gjør noe med deg, man får helt andre sanseinntrykk og man veksler blikk med flere mennesker enn man gjør inni en bil. Sykling er bra for kroppen og i et folkehelseperspektiv gir sykkelsatsning mye igjen for pengene. Og sist, men ikke minst så blir man i godt humør og får god samvittighet på kjøpet! smiler Hofstad.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights