Skip to Content
Skryt til vertskommunen Fredrikstad

— Dere har fantastiske byrom

— Dere har allerede skapt fantastiske offentlige byrom i sentrum, roste byplanleggeren Gil Penalosa etter at han i dag syklet rundt i Fredrikstad sammen med kommunen og Syklistenes Landsforening. Turen ble holdt dagen før åpningen av Den nasjonale sykkelkonferansen, der Fredrikstad er en av vertskommunene.

– Det er veldig mye bra som skjer i Fredrikstad, roste byplanlegger Gil Penelosa etter en to timers sykkeltur i sentrum. Her sammen med klimarådgiver Anne Skauen i Fredrikstad kommune ved et av inspirasjonsskiltene som er satt opp i forbindelse med Den nasjonale sykkelkonferansen, der han er hovedtaler.

Penalosa er en internasjonal anerkjent byplanlegger med sete i Canada. Han er mest kjent for å ha ledet parkprogrammet i Bogota, Colombias hovedstad, og for å drive programmet «8 80 Cities», som ser byer gjennom blikket til barn og eldre.

Penalosa er hovedtaler under Den nasjonal sykkelkonferansen, som holdes i Nedre Glomma førstkommende mandag og tirsdag. Søndag, på Verdens sykkeldag, åpner konferansen. Fredrikstad er en av to vertskommuner under konferansen, og lørdag besøkte han byen.

«Fredrikstad mot 2030»

Fredrikstad har nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel «Fredrikstad mot 2030», der det er skissert mål og strategier for å det å leve, det å skape og det å møte framtiden i Fredrikstad. Hva tenker så Penalosa om Fredrikstads langsiktige målsettinger? Hvordan kan kommunen på best mulig måte utvikle byen bærekraftig med vekt på aktiv mobilitet?

Etter denne turen ser jeg at det er veldig mye bra som skjer i Fredrikstad

 

Med dette som bakteppe hadde Syklistenes Landsforenings lokallag i Østfold og Fredrikstad kommune invitert med et knippe personer til sykkelbefaring gjennom byen sammen med Penalosa. Hensikten var å få hans betraktninger om hvordan.

– Veldig mye bra

Under en to timers runde, hvor følget besøkte blant annet Cicignon fergeleie, Biblioteksparken med Plensa-statuene, Blomstertorget, Stortorget, FMV-området, Holmen og Trosvik torg, kom Penelosa med mange gode innspill.

Dere har allerede skapt fantastiske offentlige byrom i sentrum

– Etter denne turen ser jeg at det er veldig mye bra som skjer i Fredrikstad, skrøt han.

Penelosa viste til at byutvikling ikke handler om sykling alene, men om å skape en by som er god for alle – for voksne, for unge, for barn og for eldre.

Byer for absolutt alle

– Byen skal være både for de rike og for de fattige – for absolutt alle. Det handler om folks helse, både den fysiske og den psykiske. Det handler om miljøet vi lever i og om den økonomiske utviklingen. Vi må skape byer som er fine å sykle i, men også hvor vi kan bevege oss til fots. Det er snakk om byer hvor offentlig transport er velfungerende og hvor det legges til rette for rene kjøretøy.

Og utgangspunktet er godt, roste han:

– Dere har allerede skapt fantastiske offentlige byrom i sentrum. Alt dette bør sees i sammenheng, på en mer holistisk måte.

Gil Penalosa foran Dampskipsbrygga, som transformeres fra P-plass til torg i løpet av 2018. Fra venstre leder Jan Henrik Lund i SLF Nedre Glomma, Gil Penalosa, Elisabeth Skovly fra Fredriksstad Blad og Stephan Just fra SLF Nedre Glomma.
Jan-Henrik Lund, leder SLF Nedre Glomma og leder av foreningens hovedstyre og Gil Penelosa under sykkelturen i Fredrikstad.
Annonse
Annonse
Back to top