Skip to Content
Rådgiver for moblitet, Marit Espeland holder en presentasjon av Innlandet fylkeskommunes strategi og arbeid med sykling.

Vi ber om at medlemmer som ønsker å delta, eller har saker de ønsker tatt opp sender en e-post om dette til hamar@syklistforeningen.no innen 16.3.2021

Ved påmelding til e-posten over sender vi en lenke for å koble seg på møtet via egen datamaskin, nettbrett eller telefon.

Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av referent
5. Årsrapport
6. Regnskap
7. Valg av styre
8. Oppgaver for styret videre

Vi vil også få en presentasjon av Innlandet fylkeskommunes strategi og arbeid med sykling av deres rådgiver for moblitet, Marit Espeland.

VELKOMMEN!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights