Skip to Content
Det blir dessverre ingen servering på vårt digitale årsmøtet, men massevis av muligheter til å engasjere seg for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn!

Grunnet den vedvarende korona situasjonen inviterer SLF Lillestrøm og omegn også i år til digitalt årsmøte. Årsmøtet 2021 arrangeres på onsdag, 14.04.21 fra kl 19.00 på Zoom.

Dagsorden til årsmøtet 2021

  • Styrets beretning 2020
  • Regnskap 2020
  • Arbeidsprogram og budsjett 2021
  • Valg av styre og leder
  • Innkomne saker og annet

Frist for forslag til verv og/eller saker til det digitale årsmøtet er 3. april 2021.
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen 03.04.21!

Årsmøtet er et offentlig arrangement for alle interesserte syklister, uansett medlemskap og bosted. Men bare medlemmer i Syklistenes Landsforening (SLF) som bor i Lillestrøm kommune eller Rælingen kommune er automatisk medlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO), med møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Alle som ønsker å delta på årsmøte bes om å sende påmelding pr mail til lillestrom@syklistene.no senest 13.04.21. Dette gjelder særlig våre medlemmer slik at vi vet hvilke møtedeltakere som har stemmerett. Takk!

Alle sakspapirer til årsmøtet, inkludert dagsorden og teknisk informasjon om hvordan du logger deg inn på møtet på Zoom blir senest én uke før årsmøtet tilgjengelig på vår nettside www.slfloo.com/about/arsmote/. På denne siden vil du også finne en kort forretningsorden og annen nyttig informasjon om det planlagte digitale møtet. Se gjerne på det før møtet starter!

Uansett organisasjon så er årsmøter ofte preget av en del «må-punkter» og vi vil ikke påstå at vårt årsmøte er det mest spennende som skjer i vårt lokallag. Men vi kan allikevel love deg spennende sykkel-info denne dagen, fordi vi starter allerede kl 18 med en digital temakveld om et spennende tema… (mer info om temakvelden kommer om kort tid). Men vi håper også at mange av våre medlemmer blir med på årsmøtet!

SLF Lillestrøm og omegn ledes av en gruppe engasjerte syklister, og vi ønsker å vokse. Derfor heter turkatalogen i vårt jubileumsår for GROWING UP. Vi ønsker altså å komme i kontakt med interesserte medlemmer og/ eller andre lokale syklister som kunne tenke seg å bli med oss på tur og  veien videre og som vil bidra i vårt arbeid for bedre sykkelforhold og økt sykkelandel i Lillestrøm og omegn!

Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights