Skip to Content
Veibeskrivelsen inn og møteregler til vårt digitale årsmøte finnes på vår lokale nettside www.slfloo.com/about/arsmote!

Grunnet Korona situasjonen kunne vi ikke gjennomføre vårt årsmøte som var planlagt 24. mars i år. Vi inviterer derfor nå til vårt første digitale årsmøte med følgende dagsorden:

  • Styrets beretning 2019
  • Regnskap 2019
  • Arbeidsprogram og budsjett 2020
  • Valg av styre og leder
  • Innkomne saker og annet som godkjenning av oppdaterte lokale vedtekter

Ny frist for forslag til verv og/eller saker til det digitale årsmøtet er 15. mai 2020.
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen 15.05.20!

Alle som ønsker å bli med på årsmøtet bes om å sende påmelding til lillestrom@syklistene.no eller via vår Facebook side www.facebook.com/slfloo, senest 25.05.20. Dette gjelder særlig våre medlemmer slik at vi vet hvilke møtedeltakere som har stemmerett. Takk!

Også dette digitale årsmøtet er et offentlig arrangement for alle interesserte syklister, uansett medlemskap og bosted. Men bare medlemmer i Syklistenes Landsforening (SLF) som bor i Lillestrøm kommune eller Rælingen kommune er automatisk medlemmer i lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO), med møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Alle sakspapirer til årsmøtet, inkludert dagsorden og teknisk informasjon om hvordan du logger deg inn på møtet på Zoom blir senest én uke før årsmøtet tilgjengelig på vår nettside www.slfloo.com/about/arsmote/.

Vi gjør oppmerksom at årsmøtet 26.05.20 bare varer til kl 19.40. Det blir derfor ikke tid til å lese sakspapirene under selve møtet og taletid til møtedeltakere begrenses til 3 minutter. Men møtedeltakere kan gjerne skrive ev kommentarer i chatten på Zoom (som vil bli arkivert som vedlegg til møteprotokoll). Selve årsmøte tas ikke opp, og allerede kl 20 samme dag inviterer vi til et uformelt digitalt medlemsmøte (sykkelprat på Zoom) der ordet er fritt. Følg med på Facebook for detaljer!

Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights