Skip to Content
Nytt sykkelhotell og ny sykkelbyavtale

En satsing som inspirerer

På samme dag åpnet ordføreren dørene til Norges niende sykkelhotell og skrev under en sykkelbyavtale for byen. Til sammen vil dette gi et betydelig løft for byen, sier Syklistenes Landsforenings lokallagsleder. — Hurra, en merkedag! jubler Hilde Viker Berntsen.

Politisk initiativtaker til hotellet, Guro Kohlberg Lomme (Ap), og sykkelkoordinator Terje Nordby sammen med ordfører Rune Høiseth (Ap, til høyre) under åpningen av sykkelhotellet. Brukere må registrere seg via en egen app for å komme inn i sykkelhotellet og kunne låse sykkelen til et stativ. På den måten kan sykkelen stå trygt og tørt. Alle foto: Hilde Viker Berntsen
Fakta om sykkelparkering på togstasjoner

• Sykkelhotellet på Larvik stasjon er landets niende i sitt slag, etablert av Larvik kommune og Bane Nor.

• De andre sykkelhotellene ligger på stasjonene Stjørdal, Lillestrøm (et på hver side av stasjonen), Drammen, Gulskogen (i Drammen kommune), Sandefjord, Moss og Asker. I Asker er det i tillegg låsbare sykkelstativ, et avlåst innglasset sykkelparkeringshus og et avlåst sykkelhus i plast.

• Tønsberg, Sandnes, Stavanger, Bergen, Arna og Gausel er de andre stedene der det tilbys parkering, i sykkelhus. I Fredrikstad er det egen tyverisikker sykkelstall med omkledningsrom.

• I løpet av 2017 vil ytterligere fire sykkelhotell åpne: Tønsberg, Arna, Bergen og Oslo (Oslo S).

Kilde: Bane Nor

– Inspirererende! sier leder Hilde Viker Berntsen i Larviksyklistene om sykkelsatsingen i byen. Foto: Sofie Bejbro Andersen

Syklistene blir ikke møtt av noen pikkolo i døråpningen til det nye sykkelhotellet. En app styrer det hele, slik det også er på landets andre sykkelhotell. Det nye tilbudet i Larvik ligger på jernbanestasjonen, har plass til 65 sykler og ble tatt i bruk 19. mai, samtidig som ordfører Rune Høiseth signerte en sykkelbyavtale sammen med representanter fra Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

– Satsingen viser at det er en ny giv for å gjøre Larvik til en bedre by å bo og ferdes i. Det inspirerer! sier leder Hilde Viker Berntsen i Larviksyklistene, Syklistenes Landsforenings lokallag i Vestfold-byen og -kommunen.

Fra tre til åtte prosent

Larvik er blitt en del av Sykkelbynettverket, der blant annet 87 andre kommuner også er med. Nettverket sprer kunnskap og kompetanse om tilrettelegging for økt sykling.

– Målet for sykkelbyavtalen i Larvik er at vi skal øke andelen som bruker sykkelen i det daglige fra tre til åtte prosent, framhever kommunens første sykkelkoordinator, Bjørn Terje Nordvik, overfor Østlandsposten.

Vi må ha høy satsing på jobbsyklistenes fremkommelighet slik at sykkelen kan utkonkurrere bilen i rushtiden

 

Han vil jobbe for at «sykkel skal bli den enkleste og raskeste måten å komme seg fram på for folk i Larvik».

Satser sammen

Nordvik har en støttespiller i Berntsen, som gleder seg over at sykkelen kommer til å bli en svært viktig del av byutviklingen i årene fremover.

– Folk i Larvik er fysisk aktive i fritida, men tyr lett til bil for transport til både fritidsysler, skole og arbeid. Det er behov for en kraftig holdningsendring. Satsingen viser at politikere, Bane Nor og det offentlige Larvik spiller på lag med byens befolkning. I takt med tiltak som gjør det enklere å velge sykkel fremfor bil, vil derfor folk oppdage hvilken mulighet sykkelen har som erstatning for bilbruk, framhever Berntsen.

Hun tror mange vil oppdage at avstandene ikke er lange, at bakkene ikke er bratte og at det gir energi og livsglede å ha aktive arbeidsreiser.

– Hvilken rolle spiller du og dere i lokallaget i tilretteleggingen lokalt?

– Vi er en uavhengig pressgruppe som håper å kunne ha en kontinuerlig dialog med kommunen i kraft av vår rolle som syklistenes eget ombud. Vi har innblikk i hva som fungerer og ikke fungerer for syklister i trafikken lokalt. Dette bør gjøre oss til nyttige rådgivere for kommunen, sier lederen av lokallaget.

(Artikkelen fortsetter under videoklippet.)

Mange ønsker å reise miljøvennlig til stasjonen, men er engstelig for at sykkelen skal bli stjålet. Stadig flere stasjoner får egne sykkelhotell. Her står sykkelen din tørt og trygt. Flere sykkelhotell er finansiert og driftet av kommunene i samarbeid med Bane Nor.

Trygt og sammenhengende

– Hva blir viktigst å få til i satsingen framover?

– Vi må først og fremst få til sammenhengende sykkelnett der syklistene kan ferdes trygt uten å komme i konflikt med andre trafikantgrupper. Vi må ha høy satsing på jobbsyklistenes fremkommelighet slik at sykkelen kan utkonkurrere bilen i rushtiden. I tillegg må vi sikre ungene trygge skoleveier. Det bør forbys å sette av passasjerer i umiddelbar nærhet til skolene. Dette skaper mye farlige situasjoner for de aller mest sårbare trafikantene, underbygger Berntsen.

Aller først håper hun kommunen får opp sykkeltellere på strategiske steder slik at det kan synliggjøres når noen sykler forbi.

– Dette er en fin måte for folk å se at de er en del av noe større.

Samarbeid med syklistene

Disse tankene vil nok Berntsen ganske raskt få muligheten til å spille inn for sykkelkoordinatoren, som skal lage en handlingsplan.

– Nå må vi sette ned en arbeidsgruppe, og vi må få med oss representanter for Syklistenes Landsforening i Larvik, de sitter inne med mye kunnskap, sa Bjørn Terje Nordvik til Østlandsposten tidligere i mai.

Han sykler selv nesten daglig til jobb i Larvik sentrum fra Helgeroa, en tur på rundt ti kilometer.

Også for elsykler 

I tillegg til de 65 plassene har sykkelhotellet noen ladepunkter for elsykkel. Fasilitetene er kommet på plass som følge av et samarbeid mellom kommunen og Bane Nor, og Bane Nor skal stå for driften.

Sykkelhotellet vil være tilgjengelig hele døgnet slik også landets andre sykkelhotell er. Brukere må registrere seg og betale enten 50 kroner for en måned eller 500 kroner for ett år. Med en egen app kan du så låse opp døra.

I løpet av 2017 vil ytterligere fire sykkelhotell åpne: Tønsberg, Arna, Bergen og Oslo (Oslo S).

Ragnhild Rolfsen fra Larviksyklistene og Ap-politiker Guro Kohlberg Lomme får på plass syklene i sykkelhotellet. Det har 65 plasser samt noen ladepunkter for elsykkel.
Syklistenes Landsforening har i mange år jobbet for å legge bedre til rette for sykling i Larvik. Her under en befaring med representanter for foreningen, Statens vegvesen og Larvik kommune.
Et eksempel på tilrettelegging for sykling i Vestfold-byen, med sykkelfelt mot kjøreretning utenfor Mesterfjellet skole i Ahlefeldts gate.
Annonse
Annonse
Back to top