Skip to Content
Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

Etterlyser spennende bidrag

Har du forslag til en spennende foredragsholder? Syklistenes Landsforening ønsker bidrag til det som skal bli et spennende og innholdsrikt program under Den nasjonale sykkelkonferansen, som blir arrangert i Sarpborg 4.-5. juni 2018. Dette er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- eller interessefelt i Norge.

Rundt 300 deltakere er ventet til Den nasjonale sykkelkonferansen 2018 i Sarpsborg. Her fra den forrige konferansen, som ble holdt i Tromsø i fjor. Der ble Geir Anders Rybakken Ørslien (bildet) tildelt Sykkelprisen. Foto: Mats Ganvik
Invitasjon til foredrag — krav til søknaden

– Navn på avsender
– Bekrivelse av tema, case, foredragsholder
– Begrunnelse for hvorfor temaet er viktig å belyse på konferansen
– Referanse til aktuell rapport om temaet hvis dette foreligger
– Maks én A4-side med tekst og bilder

Send ditt forslag til: post@sykkelkonferansen.no

Søknadsfrist er 21. januar 2018.

Sykkel i morgendagens transportsystem blir hovedtema under Den nasjonale sykkelkonferansen 2018, som Syklistenes Landsforening arrangerer i Sarpsborg 4.-5. juni 2018. Syklistenes Landsforening ønsker nå forslag til foredrag og foredragsholdere innenfor et bredt nedslagsfelt.

I en «call for papers»-invitasjon som er sendt ut til en rekke personer, institusjoner, organisasjoner, selskaper og kommuner, oppfordres foredragsholdere til å søke på temaer knyttet til:

  • innovasjon og teknologiutvikling for sykkel, -utstyr, -tilbud og -infrastruktur
  • sykkel og smarte byer (smart cities)
  • selvgående kjøretøy
  • elsykkel og lastesykkel
  • sykkelens plass i byutvikling
  • fritidssykling og sykkelturisme
  • Sykling i et helseperspektiv

Send ditt forslag til: post@sykkelkonferansen.no Søknadsfrist er 21. januar 2018.

Les mer om konferansen på sykkelkonferansen.no.

 

 

Sykkelkonferanser siden 1991

• Tidlig på 90-tallet ble det etablert et prosjekt med to pilotbyer som sykkelbyer, Tønsberg og Sandnes, i regi av Statens vegvesen og Miljøverndepartementet. Nasjonale sykkelkonferanser ble arrangert i Tønsberg i 1991, Sandnes i 1992, Lillehammer i 1993 og Trondheim i 1995. Syklistenes Landsforening (SLF) var aktiv ved alle disse konferansene.

• Disse konferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå.

• I 1998 ble den første og hittil eneste internasjonale sykkelkonferansen arrangert i Norge, Velo Borealis. Den ble holdt i Trondheim og var i regi av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, veivesenet og SLF. Den samlet 250 deltakere, i hovedsak fra Europa, men også fra Afrika og Sør-Amerika.

• I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkelkonferanse i Drammen. Konferansen ble arrangert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og veivesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsordenen, temaer som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden.

• Siden har Syklistenes Landsforening arrangert nasjonale sykkelkonferanser hvert annet år i samarbeid med veivesenet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune i følgende byer: Kristiansand (2004), Stavanger (2006), Kongsberg (2008), Bergen (2010), Trondheim (2012), Oslo (2014) og Tromsø (2016).

• I 2018 arrangerer SLF Den nasjonale sykkelkonferansen i Sarpsborg sammen med Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad 4.-5. juni.

Annonse
Annonse
Back to top