Skip to Content
Den nasjonale sykkelkonferansen 2020

Etterlyser spennende foredragsholdere

Vi lever i en tid som krever endringer, nå! I verden — i Norge — i byen din — i gaten din — i familien din — i deg. Som et miljøvennlig, helsefremmende og effektivt transportmiddel i et stadig mer urbanisert Norge og verden er sykkel en sentral del av denne endringen. Med dette som utgangspunkt etterlyser Syklistenes Landsforening engasjerende bidrag til Den nasjonale sykkelkonferansen 2020.

Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge. Foto: Kjetil Hasselgård

Under tittelen «Moving people» arrangerer Syklistenes Landsforening (SLF) sammen med blant annet Rogaland fylkeskommune og fire kommuner som lokalt vertskap den tiende nasjonale sykkelkonferansen, som vil bli holdt i Stavanger 25. og 26. mai 2020.

Call for papers

Nå ønsker SLF bidrag til todagers-programmet for det som er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge. Har du forslag til en spennende foredragsholder? SLF etterlyser bidrag til det som skal bli et kunnskapsrikt og inspirerende program under Den nasjonale sykkelkonferansen 2020 i mai neste år.

Full score på mange områder

Sykkel favner bredt. Økt sykling styrker folkehelsen, miljøet, trafikkavvikling og mobilitet for mange grupper, og ikke minst kan det bidra til utvikling av tryggere og mer attraktive byer og tettsteder for våre neste generasjoner. Vi ønsker derfor forslag til foredrag og foredragsholdere innenfor et bredt nedslagsfelt, blant annet innenfor disse temaer:

·       Ny mobilitet

·       By- og stedsutvikling

·       Drift og vedlikehold

·       «Fra plan til asfalt»

·       Norge som sykkeldestinasjon

·       Idrett og hverdagssykling

 

Krav til søknaden (maks én A4 side)

·       Navn og kontaktinfo på avsender

·       Bekrivelse av tema, case, foredragsholder

·       Begrunnelse for hvorfor temaet er viktig å belyse på konferansen

·       Referanse til aktuell rapport om temaet hvis dette foreligger

 

Send ditt forslag til post@sykkelkonferansen.no,

Frist: 15. desember 2019

Klart for påmelding

Vi har åpnet for påmelding til konferansen. Gå inn og sikre deg plass her:

syklistene.no/nasjonal-sykkelkonferanse-2020/pamelding/

Velkommen til Stavanger!

Sykkelkonferanser siden 1991

• Tidlig på 90-tallet ble det etablert et prosjekt med to pilotbyer som sykkelbyer, Tønsberg og Sandnes, i regi av Statens vegvesen og Miljøverndepartementet. Nasjonale sykkelkonferanser ble arrangert i Tønsberg i 1991, Sandnes i 1992, Lillehammer i 1993 og Trondheim i 1995. Syklistenes Landsforening (SLF) var aktiv ved alle disse konferansene.

• Disse konferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå.

• I 1998 ble den første og hittil eneste internasjonale sykkelkonferansen arrangert i Norge, Velo Borealis. Den ble holdt i Trondheim og var i regi av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, veivesenet og SLF. Den samlet 250 deltakere, i hovedsak fra Europa, men også fra Afrika og Sør-Amerika.

• I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkelkonferanse i Drammen. Konferansen ble arrangert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og veivesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsordenen, temaer som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden.

• Siden har Syklistenes Landsforening arrangert nasjonale sykkelkonferanser hvert annet år i samarbeid med veivesenet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune i følgende byer: Kristiansand (2004), Stavanger (2006), Kongsberg (2008), Bergen (2010), Trondheim (2012), Oslo (2014), Tromsø (2016) og Sarpsborg og Fredrikstad (2018).

• Den nasjonale sykkelkonferansen neste år blir holdt i Stavanger mandag 25. og tirsdag 26. mai 2020. Tildelingen av konferansen bygger på en søknad utarbeidet i fellesskap av SLFs lokallag for Nord-Jæren og Ryfylke, Rogaland fylkeskommune, Region Stavanger, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, Statens vegvesen og rittarrangøren Tour des Fjords.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights