Skip to Content
Bike Fixx både reparerer sykler og selger el-sykler til bedrifter. I salgsavtalen ligger det at Kjetil Lindblad hver 14. dag kommer og gjør service på syklene. Her hos Storebrand. FOTO: MORTEN DAHL

 

«Kan det fikses? Klart det kan!» Kjetil Lindblad er kanskje sykkelmekkingens svar på Byggmester Bob. Gjennom nyetablerte Bike Fixx drar han rundt til bedrifter og reparerer ansattes sykler. I første omgang er det bedrifter i Oslo og Bærum selskapet har gjort avtaler om å komme til med sitt mobile sykkelverksted.

– Vi ser at antallet som nå sykler til og fra jobb – og til og med i arbeidstiden – er økende hos de bedriftene vi har avtale med, sier Lindblad.

Bike Fixx skal ikke være et konkurrerende alternativ til vanlige sykkelverksteder, men et nytt konsept som kan bidra til at flere sykler til jobben, påpeker daglig leder Stian Steen-Olsen. Bike Fixx har samme morselskap som Stians Sport, men er etablert på siden av dette selskapet.

 

Stian Steen-Olsen har etablert Bike Fixx, et mobilt verksted der bedrifter kan gjøre avtaler om få fikset de ansattes sykler bedriftenes lokaler mens de er på jobb. – Vi mener det er et marked for å få reparert sykkelen der kundene er, sier Steen-Olsen. FOTO: BIKE FIXX

Større selskaper

– Vi mener at det har vært et stort udekket behov på dette feltet. Nå prøver vi ut noe nytt og er i oppstartfasen. Foreløpig har vi inngått avtaler med tre store selskaper i Oslo-området – Statnett, Storebrand og DNB. Her får de ansatte de reparert sykkelen der de jobber, sier Stian Steen-Olsen.

Bike Fixx tilbyr tre ulike reparasjons- og servicepakker, hvorav to av dem gjøres på arbeidsplassen. Den mest avanserte reparasjonen gjøres i Bike Fixx’ lokaler på Lysaker rett utenfor Oslo.

Andre steder etter hvert

– Det er så vidt meg bekjent ingen andre som har gjort noe tilsvarende i Norge før på bedriftsbasis. Vi er i startfasen og er nødt til å lære underveis og sørge for at vi gjør det kundene vil ha. Målet er at vi kan betjene flere bedrifter i andre større byer på sikt. Vi kommer etter hvert til å jobbe for å få flere franchise-takere som kan være interessert i å jobbe med oss andre steder i Norge, sier Steen-Olsen.

Bedriftene som inngår avtale, går inn på en egen servicekalender på Bike Fixx’ hjemmeside og bestiller time. Så settes sykkelen på sykkelparkeringen med lapp på hva som skal gjøres med den. Når sykkelen er ferdig fikset – i de aller fleste tilfeller i løpet av arbeidsdagen – sendes en Vipps-regning til eieren.

Mer sykling

– Målet er at vi skal ha de beste mekanikerne på laget vårt, sier Steen-Olsen.

Tilbudet er først og fremst rettet mot dem som bruker sykkelen til og fra jobb. Sammen med infrastruktur som sykkelparkering og garderobe tror Steen-Olsen at sykkelmekking på arbeidsplassen kan bidra til at jobbsykling kan bli enda enklere.

Det er så vidt meg bekjent ingen andre som har gjort noe tilsvarende i Norge før på bedriftsbasis.

 

– Dette handler om tilrettelegging for de store massene for å sykle til jobb, sier Steen-Olsen, som tror den nye tjenesten bidrar til å fjerne en barriere som ellers vil hindre en del fra å sykle til jobb.

– I stedet for at du må reise til sykkelverkstedet, som i en hektisk hverdag kan være med på å bidra til at terskelen for å sykle blir høyere, bringer vi verkstedet til deg, og sykkelen blir reparert mens du er på jobb, sier Stian Steen-Olsen.

Fikser alle merker

Vi treffer sykkelmekaniker Kjetil Lindblad I garasjeanlegget til Storebrand på Lysaker. Han er i full gang med å gjøre service på el-syklene selskapet har kjøpt. I tillegg skal han reparere noen private sykler som de ansatte har bedt ham om å gjøre.

– Hver 14. dag kommer jeg til Storebrand for å gjøre service på el-syklene selskapet har kjøpt. Samtidig har ansatte i selskapet via web-kalenderen vår lagt inn noen reparasjoner som han gjør i samme slengen, sier Lindblad, som har lang fartstid fra sykkelbransjen.

Han sier at behovet for et slikt mekketilbud synes å være stort.

– Vi gjør reparasjoner på alle merker for de ansatte. De betaler da for reparasjon og service selv. Ved å bruke web-kalenderen kan de beskrive hva som er galt med sykkelen, og jeg kan ta med de delene jeg trenger for å fikse sykkelen ute hos kundene, sier Kjetil Lindblad.

Artikkelen er publisert etter avtale med sportsbransjen.no.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights