Skip to Content
Huitfeldts gate i Bydel Frogner før og etter sykkelfelt.

I en ny plan for framtidig sykkelveinett i Oslo peker åtte sykkelruter seg ut som spesielt viktige. Fire av dem går gjennom Bydel Frogner og utgjør 11 av totalt 55 kilometer.

Brosjyren viser hvordan Bymiljøetaten vil styrke framkommelighet og trafikksikkerhet for sykkel og trikk på Frogner de neste årene. Utgangspunktet er at hovedstaden er en av Europas raskest voksende, med om lag 15.000 flere mennesker hvert år. «Ren luft og trygge gater uten trengsel er viktige forutsetninger for høy livskvalitet og god helse», poenger Bymiljøetaten.

Tilsvarende informasjon vil etter hvert bli sendt ut i alle bydeler der det legges opp til omfattende tilrettelegging knyttet til sykkelveinettet.

Bygger på bystyrevedtak

Kommunen legger vekt på at sykkelen er et raskt, fleksibelt og lite arealkrevende transportmiddel som gir store helse- og miljøgevinster.

På bakgrunn av dette vedtok Oslo bystyre en ny sykkelstrategi med mål om at mange flere skal sykle. Det viktigste tiltaket i strategien, er å gjøre Oslos gater tryggere og mer sykkelvennlige.

Utrygge forhold

Det siste året har sykkeltrafikken i hovedstaden vært i kraftig vekst.

«Frogner er blant bydelene som er dårligst tilrettelagt for sykling. Mange velger i dag å sykle på fortauet, noe som skaper trafikkfarlige situasjoner og utrygge forhold for både gående og syklende. Etterspørselen etter nye og bedre sykkeltraseer på Frogner er derfor stor», poengterer Bymiljøetaten.

Frogner er første bydel i Oslo som kommunen sender ut egen informasjonsbrosjyre om den omfattende sykkelsatsingen i byen.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights