Skip to Content
– Dere imponerer, sa Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim da hun overrakte det synlige beviset på at Ahus Nordbyhagen er sertifisert. Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi mottok plaketten på vegne av Ahus og syklende ansatte. Miljøkoordinator Trine Chr. Helgerud på Ahus (t.h.) og prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass, Lotte Frost, var også til stede under overrekkelsen. Foto: Wikdahl Haga l Ahus
Om Sykkelvennlig arbeidsplass

·        Sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass ble lansert i 2017 i samarbeid med åtte pilotbedrifter og Futurebuilt. Gjennom ordningen er målet å få arbeidsgivere til å tilrettelegge, motivere og bryte ned barrierer slik at flere velger å sykle til jobb.

·        SLF arbeider aktivt for at det skal bli enklere og tryggere å sykle i Norge, og for at tilretteleggingen på veien fra A til B skal bli bedre. Det er også essensielt å tilrettelegge ved og på arbeidsplassene; om man ikke er sikker på at sykkelen står trygt på jobb, heves terskelen for å velge sykkel betraktelig.

·        Ordningen er basert på indikatorer både innen fysisk tilrettelegging og motivasjonsfaktorer. SLF er også partner i den europeiske standarden «The Cycle Friendly Employer Certification», hvor SLF sammen med tilsvarende tjenester i 13 andre europeiske land jobber for samme mål – få flere til å sykle og få flere til å sykle til jobb.

·        SLF har sertifisert over 100 private og offentlige arbeidsplasser med i alt over 30 000 ansatte siden oppstarten i 2017.

Hele 40 prosent mener at arbeidsgivere bør gjøre mer for at ansatte skal sykle til jobb, viser en nasjonal sykkelundersøkelse, gjennomført av Syklistenes Landsforening i 2017. Akershus universitetssykehus (Ahus) tok denne oppfordringen på alvor, og hovedbygget og nabobygg er nå sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass.

Fra første møte har Ahus utvist et stort engasjement for å få flere til å velge en aktiv reisevei til jobb

 

– Dere imponerer, sa Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim da hun i juni overrakte beviset, en plakett, på at Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, som selv sykler til jobb, mottok beviset på vegne av Ahus og syklende ansatte.

– Stort engasjement

Syklistenes Landsforening (SLF) har sertifisert over 100 private og offentlige arbeidsplasser siden oppstarten i 2017 med til sammen over 30 000 ansatte og er svært fornøyd med at Ahus er blant dem.

– Fra første møte har Ahus utvist et stort engasjement for å få flere til å velge en aktiv reisevei til jobb. Med så mange ansatte og et slikt stort område er det fantastisk å tilrettelegge på den måten som Ahus gjør, uttaler Lotte Frost, prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass.

Over 1000 svar

Som en del av sertifiseringen ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant de ansatte, og 1109 ansatte svarte. Siden forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2013, er det blitt gjort flere forbedringer på sykkelfasilitetene, og resultatene viste at har det vært en stor økning i bruk av kollektivtransport og sykkel blant de ansatte.

Undersøkelsen viste også at de ansatte ønsket en oversikt over sykkelruter og hvordan man enklest kommer seg til jobb. Ahus besluttet på dette grunnlaget å få kartlagt både raske og grønne sykkelruter til sykehuset, slik at de ansatte vet om de beste veiene til jobben. Det er SLF som også har stått for denne kartleggingen.

Leder Jan Erik Rønning (t.v.) og styremedlem Thomas Gulbrandsen var til stede på vegne av bedriftsidrettslaget BIL Ahus da ordfører Ragnhild Bergheim overrakte plaketten til viseadministrerende direktør Jørn A. Limi på Ahus. Foto: Wikdahl Haga l Ahus
Om Akershus universitetssykehus (Ahus)

·        Helseforetakene har siden 2011 arbeidet med miljøledelse etter en egen miljøstandard, NS-EN ISO 14001, og alle landets helseforetak er nå miljøsertifisert.

·        Ett av Ahus’ mål er å redusere klimautslipp fra transport. Ahus ønsker å bli sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass også for å inspirere enda flere ansatte til å velge miljøvennlige arbeidsreiser.

·        Nordbyhagen i Lørenskog er den største Ahus-lokasjonen, der om lag 5.000 av totalt 9000 ansatte jobber, og ledelsen valgte denne som første lokasjon for sertifisering.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights