Skip to Content
Jobbsykling har stor helsegevinst, ifølge en studie ved Norges idrettshøgskole. Foto: Joakim Birkeland

Noen av de vanligste hjerte- og karsykdommene er høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser. Med jobbsykling kan du redusere disse sykdommene med hele 22 prosent,  viser en ny studie fra doktorgradsstipendiat Solveig Nordengen ved Norges idrettshøgskole.

Hovedfunn

• Sykling er assosiert med 22 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.
• Det å ha kortere reise veg enn fem kilometer øker sannsynlighet for å sykle til arbeid.
• Det er 11 prosent mer sykling i Norge i 2020 enn i 2018.

I Norge ser det ut til å være mange faktorer som påvirker sykkel som aktivt transportmiddel. Alle faktorene nedenfor økte sannsynligheten for å være syklist:

• reisevei kortere enn 5 km
• god helse
• fysisk aktiv
• eier en el-sykkel

Sykling anbefales som metode for å forebygge hjerte- og karsykdommer og man bør forsøke å øke sykling generelt. Det er flest aktive jobbsyklister i tettbygde og rimelig flate områder med kortere enn fem kilometer til jobb. Høyere boligpriser i slike områder betyr trolig en større andel med høy utdannelse og høy inntekt, som igjen er mer opptatt av helsa si enn andre.

Grep for å få flere til å sykle er blant annet:
• sammenhengende sykkelveinett og følelse av trygghet (det siste særlig for kvinner)
• antall veikryssinger
• tidsbruk
• parkeringsforhold
• hvor mange andre som sykler

Men, jobbsykling krever ofte tilrettelegging. Ifølge Lotte Frost, prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass ved Syklistenes Landsforening, er det ulike tiltak arbeidsgivere kan gjøre for at flere skal velge sykkel som transportmiddel. Som sertifisert sykkelvennlig arbeidsplass får bedrifter veiledning og råd om hvordan de på best mulig måte kan tilrettelegg for at flere skal sykle til jobb. Det er hittil sertifisert 150 bedrifter over hele landet.

Jobbsykling handler om folkehelse og muligheten til å kunne ta bærekraftige valg i hverdagen.

 

– Jobbsykling handler om folkehelse og muligheten til å kunne ta bærekraftige valg i hverdagen. Arbeidsgivere bør tilrettelegge, slik at flere velger sykkel som transportmiddel til og fra jobb. Slike tiltak kan blant annet være bedre sykkelparkering, garderober med lås, tørkeskap og mekkeplass, sier Lotte.

Stor helsegevinst med korte etapper
Studien viser at helsegevinsten ved jobbsykling er stor selv om avstanden til jobb er kort og terrenget rimelig flatt. Til og med elektrisk drahjelp viser seg positivt for helsen. El-sykling er nemlig en god kilde til fysisk aktivitet og et fremkomstmiddel som har skutt fart de siste årene. 

Liv Stray Breistein er en av de som sykler til jobb, sommer som vinter. Selv har hun el-sykkel og en reisevei på under fem kilometer. Som travel trebarnsmor med en hektisk hverdagslogistikk, er sykkelen en god venn for å få hverdagskabalen til å gå opp.

– Sykkel er tidsbesparende i en travel hverdag. Jeg slipper kø på bilveien og kan styre min egen tid helt uavhengig av Ruters reiseplanlegger. I tillegg kan jeg gjøre ulike raske innkjøp på veien hjem, forteller hun.

Hun er ansatt i Oslo kommune, som har stort fokus på å tilrettelegge for at flere er aktiv til jobb.

– Oslo Rådhus har tilrettelagt for helårssykling. Det betyr blant annet at jeg som ansatt kan skifte dekk, parkere trygt og samtidig spyle og olje sykkelen. Sistnevnte er spesielt viktig for vintersykling, forteller Liv. – En slik tilrettelegging gjør det mulig å velge sykkel som transportmiddel gjennom hele året.

For Liv handler jobbsykling om forenkling av hverdagslogistikken, frihetsfølelse, og effektivitet. Foto: Syklistenes Landsforening

Færre kvinner enn menn sykler til jobb
Ifølge studien er det færre kvinner enn menn som sykler til jobb. Det skyldes i hovedsak at kvinner på to hjul føler seg utrygge i trafikken. Ifølge Liv er nysnø den største utfordringen for de med to hjul.

– Jeg kan føle meg utrygg når jeg sykler på nysnø. Veiene er ikke alltid like godt brøytet, og det er ikke sammenhengende sykkelvei hele veien til og fra jobb. Utover det synes jeg Oslo kommune generelt er god på sykkelveier.

Hun parkerer ikke sykkelen av den grunn. – Vintersykling gir en unik mulighet til å få litt dagslys. Jeg er så heldig at jeg kan sykle gjennom Frognerparken på vei til jobb. Når solen skinner og fuglene kvitrer er det ren lykke å sitte på sykkelsetet.

Felles ansvar
Jobbsykling, med og uten motor, bidrar til bedre helse og mer opplagte medarbeidere, som igjen fører til redusert sykefravær, økt effektivitet, samt reduserte kostnader til bilparkering. Lotte mener at arbeidsgivere har et ansvar for tilrettelegging, men også myndighetene må ta ansvar.

– Det skal være enkelt og trygt å sykle til jobb. Satsing på sykkelveier og annen infrastruktur som gagner syklistene må derfor prioriteres. Syklistenes Landsforening jobber aktivt med å få flere arbeidsgivere til å forstå gevinstene ved jobbsykling og ikke minst påvirke lokale og nasjonale myndigheter i utbygging og tilrettelegging av effektivt og trygt sykkelveinett.

Ønsker du å sykle til jobb?
Snakk med din arbeidsgiver om Sykkelvennlig arbeidsplass

Annonse
Back to top