Skip to Content
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

FrP og Høyre best på sykkel i Hamarvalget

Frp og Høyre gjør det best når SLF Hamar har spurt partiene om sykkelpolitikk i forbindelse med kommunevalget 2015. De to blå partiene slår såvidt Miljøpartiet de Grønne i undersøkelsen der partiene har blitt spurt om de viktigste tiltakene, målsetting for andel syklende og organisering av sykkelpolitikk i kommuneadministrasjonen.

FrP vinner på å ha et bredt spekter av konkrete tiltak og realistiske ambisjoner for sykling i Hamar. SLF Hamar er spesielt glad for fokuset på å ta tak i sykkelveienes vedlikehold og sikring av utsatte punkter. De har også en bevisst holdning til hvordan sykkelpolitikken skal kunne gjennomføres gjennom kommuneorganisasjonen, enten ved å bidra til at ansatte sykler mer, eller eller ved at det skal sikres ivaretatt gjennom den daglige driften.

Høyre har stor bevissthet om hvordan arealbruk påvirker bruk av sykkel. De ønsker å planlegge byen slik av innbyggerne kan bruke sykkel til skole og arbeid. Høyre står sammen med Miljøpartiet de grønne når de sier at sykkelen skal få fortrinn foran bilen i gatene, og påpeker at bilene bør inn i parkeringshusene som allerede er bygd.

Miljøpartiet de grønne har kommet godt ut i undersøkelsen, blant annet på grunn av sin ambisjon    om å ta igjen Københavns sykkelandel på 24%, samtidig som de har en lang liste med konkrete tiltak for gjennomføring. De skiller seg også ut, sammen KrF, om å ønske seg muligheter for å ta med sykkel på buss og bedre tilbudet for sykkel på tog.

Selv om undersøkelsen avdekket en tverrpolitisk enighet om at sykkelen er viktig for byutvikling overrasket mange partier med svar som avslørte en lite bevisst holdning til hvordan sykkelpolitikk skal gjennomføres i praksis. Det betyr av Syklistenes landsforening avd. Hamar har en fin mulighet til å drive opplæring av de nye politikerne i Hamar. Det går også an å håpe at Arbeiderpartiet får inn sin kandidat på 11. plass Per Myrvang, som tidligere har hatt jobben som prosjektleder for Sykkelbyen Hamar.

GODT VALG!

 

Annonse
Annonse
Back to top