Skip to Content
Generalsekretær I Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, takker av for seg. Foto: Syklistenes Landsforening

Kjære syklistvenner.

Det er en tid for alt, og nå er tiden kommet for å takke for meg i Syklistenes Landsforening. Når jeg ser tilbake på de åtte årene som jeg har ledet syklistforeningen, har det vært en utrolig spennende reise. Jeg tok over en organisasjon i dårlig økonomisk forfatning, men gjennom et godt lagarbeid i organisasjonen fikk vi skuta på rett kjøl ganske så raskt. Deretter har vi bygget sten for sten og foreningen har blitt en samfunnsaktør med høy tillit, som blir lyttet til, som skaper resultater. Gjennom politiske og faglige gjennomslag, etablering av tjenester som rådgivningstjenesten Sykkelvennlig arbeidsplass, sykkel- og trafikkopplæring i grunnskolen, utvikling av «grønne sykkelruter» i de store byene og turportalen SykkelNorge som snart lanseres, har vi bedret sykkelhverdagen for store deler av det norske folk. Dette har vært et fellesprosjekt hvor hele organisasjonen har deltatt, fra styre til sekretariat til lokallag og våre frivillige. Og ikke minst har støtten fra alle dere medlemmer vært helt avgjørende. Tusen takk!

Vi står nå midt i det grønne skiftet hvor bærekraftig mobilitet og økt sykling er sentrale ingredienser. For bedre miljø, folkehelse, trafikkavvikling – og for tryggere og triveligere steder å vokse opp i for våre kommende generasjoner. Mange muligheter ligger foran foreningen. Og noen viktige valg. Skal foreningen styrke sin rolle som tjenesteleverandør? Skal det sentrale ledd arbeide mer lokalt på bekostning av det nasjonale? Hva mener vi om andre former for mikromobilitet? Dette er spørsmål dere alle kan mene noe om.

En ting er sikkert: Syklistforeningen bør fortsette sitt arbeid for utbygging av sammenhengende, sikre sykkelveinett i norske steder – og for at 30 km/t innføres som maksimal hastighet i sentrale byområder. Først da kan sykkelen virkelig bli et massetransportmiddel – for barn og for eldre – og for alle imellom.

Nå har jeg takket ja til en spennende stilling i idrettens verden, som daglig leder i Lillestrøm svømme- og triatlonklubb, en av Norges største svømmeklubber. Dette er en klubb med et bredt samfunnsansvar, hvor en sentral oppgave er å styrke svømmedyktigheten i befolkningen og å redusere antall drukningsulykker.

Når jeg nå beveger meg videre til nye utfordringer, er det passende å sitere Einstein: Life is like riding a bicycle, you have got to keep moving to be in balance.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights