Skip to Content
Ny læringsplattform

Gjensidigestiftelsen støtter sykkeldyktig.no

Gjensidigestiftelsen støtter etableringen av sykkeldyktig.no med 1,5 millioner kroner. Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet.

Se hvordan det jobbes med å lage instruksjonsvideoer til den nye læringsplattformen sykkeldyktig.no.

Sykkeldyktig.no er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Automobil-Forbund, Norges Cykleforbund, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. På sykkeldyktig.no vil lærere finne alt de trenger av læringsmateriell for å gjennomføre sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.

Det blir filmer og e-læringsoppgaver, og alt er til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Sykkeldyktig.no skal være tilgjengelig for skolene fra 2020.

– Gode vaner må etableres tidlig. Det ønsker vi å få til gjennom sykkeldyktig.no. Og støtten fra Gjensidigestiftelsen er viktig for å få gjennomført denne satsingen, sier Syklistenes Landsforenings fagsjef, Mats Larsen, som sitter i styringsgruppen for sykkeldyktig.no.

Forener sine krefter

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.

Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte

 

– Vi er glade for å kunne støtte prosjekt sykkeldyktig.no, fordi vi har gode erfaringer med prosjekter der aktører som har felles interesse, går sammen og forener sine krefter. Vi i Gjensidigestiftelsen arbeider for å forebygge ulykker og fremme fysisk aktivitet, og derfor passer dette løftet til sykkelopplæringen i skolen svært godt med vårt gavearbeid. Det at prosjektmaterialet blir tilgjengelig for alle, også utenfor skoleverket, er vi svært fornøyd med. Dette bidrar til at alle de som ønsker å få en tryggere sykkelhverdag, nå har mulighet til å tilegne seg bedre opplæring og informasjon, sier leder for samfunn og gave, Ingrid Tollånes, i Gjensidigestiftelsen.

Bak sykkeldyktig.no står organisasjoner med solid erfaring og utfyllende kunnskap om sykkel- og trafikkopplæring. Sykkeldyktig.no blir et særlig godt verktøy for lærere som har ansvar for denne delen av kompetansemålene. Også foreldre vil finne mye nyttig informasjon og gode tips om sykling med sine barn.

– Vi setter stor pris på at Gjensidigestiftelsen vil støtte sykkeldyktig.no. Bidraget er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å utvikle et interaktivt og engasjerende undervisningsmateriell med filmer og e-læringsmoduler, sier Jørn Bremtun, som er prosjektleder for sykkeldyktig.no.

Interaktivt og engasjerende

Kompetansemålene i kroppsøving er inkludert i læringsopplegget.

– Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Her er både teori, praktiske øvelser og refleksjon vektlagt. Vi har naturligvis inkludert kompetansemålene i kroppsøving, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Annonse
Back to top