Skip to Content
I Norge har bilinfrastrukturen fått mest. Gående, syklende og elsparkesyklende har måttet dele på det som har blitt overs. Foto: AdobeStock

En bilist, en syklist og en fotgjenger gikk på café og ble servert 10 kjeks. Bilisten tok raskt åtte, og hvisket til fotgjengeren: Pass på at syklisten ikke tar din kjeks!

Det er med denne parodien i bakhodet jeg har lest sommerens debatter om konflikter mellom gående og syklende i trafikken. Aftenpostens kommentator Therese Solliens skrev i et debattinnlegg 2. august at sykling må reguleres hardere – gjerne med både skrevne og uskrevne regler og forbud. Hun beskrev den «damn if you do, damn if you don’t”-situasjon som syklende lett havner i ved å bruke ringeklokken. Folk blir irriterte hvis du ikke plinger når du kommer, men også irritert nettopp fordi du plinger.

Therese Sollien, og mange med henne, virker tro at «kulturen» er den primære årsaken til at Amsterdam og København har store sykkelandeler, lavere konfliktnivåer og er deilige byer å sykle i. Men det er å lukke øynene for at disse byene i snart 50 år har prioritert utbygging av et sammenhengende, separert sykkelveinett i infrastrukturbudsjettet og i fordelingen av arealet i byene. Det er rett og slett lett å ta seg til rette som syklende i disse byene. For andre trafikanter er det samtidig svært tydelig når syklistenes areal begynner og slutter.

I Norge har bilinfrastrukturen blitt tildelt størsteparten av kjeksene i den samme perioden. Gående, syklende og elsparkesyklende har måttet dele på det som har blitt overs. I stedet for å konkurrere om kjekssmulene burde disse tre gruppene rette blikket mot det store kakefatet, og til en smartere måte å benytte byarealene på.

Syklistenes Landsforening promoterer sykkelglede og sykkelvett, og oppfordrer alle i trafikken til å vise hensyn. Samtidig mener vi at grunnlaget til et velfungerende trafikkmiljø handler om offentlig fordeling av midler og areal.

Emil Rensvala, fagsjef

En versjon av denne kronikk ble opprinnelig publisert i Aftenposten.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights