Skip to Content
Ruter tester ut en app-tjenester som belønner kunder som går og sykler. Dette som del av en satsing for at all vekst i persontransport i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Foto: Ruter
Hindringer for å gå og sykle i hverdagen

I videre arbeid med smartere transportløsninger ser Ruter blant annet på hvilke hindringer for aktiv transport folk oppgir – deriblant disse:

· Stram logistikk og dårlig vær

· At det er langt, kaldt eller glatt

· Stor tilgjengelighet på kollektivtrafikk og dermed lav terskel for å velge dette

· Dersom en må bytte fra å gå/sykle til transportmiddel hvis veien er lang

· Egentlig ingen, bortsett fra et supert kollektivnett

· Lange distanser, mørket ute på kveldstid (etter jobb)

Kan belønning i form av gratis billetter til kollektivtransport bidra til at folk går eller sykler mer? Det vil Ruter ha svar på. Selskapet, som administrerer kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, står for over halvparten av landets kollektivtrafikk. Men hva er så poenget med å gi bort billetter for å ikke bruke selskapets tilbud?

– Ved å gi kundene poeng eller alternative betalingsformer som de kan bruke på tjenester, har vi muligheten til å endre adferd. Det er stort press på knutepunkter i rushtiden, og hvis vi kan flytte de som kan og har lyst til å gå eller sykle, kan det bli bra for alle. I tillegg bidrar det til folkehelsen, sier Marius Røstad, Ruters leder for nye kundetjenester.

Mange blir motivert

Gjennom noen måneder har 22 utvalgte passasjerer brukt testtjenesten RuterPilot. Så langt har to av tre svart at appen har bidratt til at de har gått eller syklet mer enn de vanligvis gjør. Men bare en av fire svarer at de har vekslet inn poengene under pilotperioden.

Målet er å løse problemområdene for transport uten den enkelte må bruke bil

 

«Har hatt månedskort. Men skal benytte poeng på hjemreisen min i dag», lyder en av testpersonenes kommentarer. «Venter på å samle opp poeng til ukebillett», skriver en annen.

De fleste (83 %) svarer at poengene motiverer dem til å gå eller sykle mer.

I starten

– Denne uttestingen er kun vårt første forsøk på å skrape overflaten på det som handler om atferdsendring basert på insentiver, sier Røstad.

Datagrunnlaget fra uttestingen inngår i et videre arbeid med å utvikle insentiver for nye reisevaner, kalt RuterPilot, som igjen er del av et treårig prosjekt kalt Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Der deltar også Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Ny tjeneste i år

– Vi ser på reisevaner i et bredt perspektiv, opp mot nullvekstmålet, som innebærer at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet er å løse problemområdene for transport uten den enkelte må bruke bil, forklarer Røstad.

Ruter jobber nå med å teste dette på kundene, og hvis det er noe som fungerer for både kundene og Ruter, vil selskapet prøve å få dette inn i Ruters tjenester. Målet i første omgang er å få dette inn i en ny type tjeneste i Ruters område i løpet av året.

Ruter tar med seg disse innspillene fra pilotbrukerne:

· Det må bli enklere for barn å få poeng. Barn og unge kan ikke gå like langt som voksne for å få billett.

· Gi bedre forklaring på hvorfor man får poeng.

· Man må gjøre et aktivt valg for å få poeng, ved å trykke på «gå» eller «sykkel for å tjene poeng.

· Topplister med venner kan være motiverende.

Gjennom noen måneder har 22 utvalgte passasjerer brukt testtjenesten RuterPilot. To av tre har svart at appen har bidratt til at de har gått eller syklet mer enn de vanligvis gjør. Foto: Ruter
Fakta om STOR — Smartere transport i Oslo-regionen

Prosjekt STOR – Smartere transport i Oslo-regionen – skal både prøve ut nyskapende mobilitetstjenester og optimalisere dagens tjenester. Gjennom tett medvirkning fra innbyggere og næringsliv er målet å finne fram til smartere og sømløse mobilitetsløsninger og -tjenester.

Det er Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter som står bak satsingen, som går over tre år. RuterPilot er en av flere piloter i prosjektet som bygger på blant annet såkalte samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS) og en teknologiplattform kalt Mobilitet som en tjeneste (MaaS).

Stikkord for andre pilotområder er

· sykkelføre – hvordan forlenge sykkelsesongen og øke andelen syklister ved hjelp av samvirkende ITS?

· kombinert mobilitet – forenklet hverdagslogistikk og redusert behov for egen bil

· innfartsparkering – hvordan øke bruken ved hjelp av samvirkende ITS?

· selvkjørende kollektivtransport – pilotering av autonome kjøretøy

· trafikklysassistanse – deling av signaldata med kjøretøy og omgivelser

· ITS i vare- og nyttetransport i sentrum

· automatisert håndheving av trafikkreguleringer i bysentrum (forprosjekt)

· optimalisert bruk av opplysningstavler (forprosjekt)

Kilde: Staten vegvesen

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights