Skip to Content
Syklistforeningen har fått økonomisk støtte til pilotprosjektet Aktive barnehagereiser 2022, med det formål å gjøre de eldste barna i barnehagene mer sykkelsikre. Foto: Pexels

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til små og store initiativ og engasjement for bedre trafikksikkerhet landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot myke trafikanter. Sykkeltiltak og andre tiltak for økt kunnskap og kompetanse hos barn og unge, men også eldre trafikanter, er framtredende i årets tildeling, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en pressemelding fra samferdselsdepartementet.

Støtten går til det målrettede tiltaket, Aktive barnehagereiser 2022 med det formål å øke kunnskapen om og kompetansen på trafikksikkerhet, trafikkopplæring og helse hos barnehage- og skolebarn.

Aktive barnehagereiser 2022
Målet med prosjektet er å utvikle, teste og evaluere et nytt og sammenhengende holdningspåvirkende tiltak for barnehager.

– Vi er svært glade for den økonomiske støtten. Det gjør det mulig for oss å arbeide enda mer målrettet mot en av de viktigste målgruppene våre, nemlig morgendagens trafikanter, barna våre, sier fagsjef og prosjektansvarlig Emil Rensvala. – Vi mener det er svært viktig å tilrettelegg for at barn skal utvikle gode ferdigheter på sykkel, og kunnskap om trafikksikkerhet.

Prosjektet er utviklet som et pilotprosjekt tiltenkt barnehager. I en 4-ukers periode gjennomføres det en holdningskampanje som skal gjøre de eldste barna i barnehagene mer sykkelsikre. Konseptet er basert på en kombinasjon av erfaringer fra prosjekter utviklet av pedagoger i Danmark og helseforskere i Sverige. Nå ønsker Syklistforeningen å slå dette sammen til en unik prosjekt i Norge.

– Prosjektet består av ulike typer sykkelleker for barna der konseptet tar utgangspunktet i å gjøre barna sykkelsikre før de beveger seg ut i trafikken: først sykkelsikker – deretter trafikksikker, fortsetter Rensvala – Den første fasen består i å kickstarte selvtilliten, motorikken og lysten til å oppdage verden på egen hånd gjennom enkle sykkelleker. Gjennom lek trener barnet balanse, motorikk, avstandsbedømming og fartsvurdering, koordinasjon, rom- og retningssans og ulike teknikker på sykkelen.

Parallelt med å gjøre barna sykkelsikre gjennomføres det en informasjonskampanje til foreldre hvor de mottar informasjon om hvordan helse, miljø og trafikksikkerhet påvirkes av hvordan vi reiser. De ansatte i barnehagene får samtidig råd om hvordan de kan bruke aktive barnehagereiser til å samle inn materiell til deres pedagogiske arbeid. Det kan for eksempel handle om at barna, på vei til barnehagen, samler løv for å lære om årstidene, eller at de observerer og teller antall dyr de ser. Oppgaveforslagene tilpasses rammeplan for barnehagen.

Prosjektet avsluttes med en feiring hvor barna får diplom og utmerkelser for innsatsen sin.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights