Skip to Content
COP26

Grønn mobilitet er lønnsomt – både for den enkelte, virksomhetene og samfunnet🌱

Å legge tilrette for at flere velger en aktiv reisevei til jobb gir avkastning på bærekraftens tre bunnlinjer. Vi i SLF oppfordrer alle virksomheter til å ta aktivt del i den grønne omstillingen og sette fokus på hvordan de best mulig kan tilrettelegge internt, slik at flere velger en aktiv grøn reisevei til jobb.

SLF samarbeider med European Cycling Federation om å skape større oppmerksomhet om de mange fordelene med å sykle. Sammen med 62 andre sykkelorganisasjoner i Europa har vi signert et opprop for sykkel som leveres på Cop26.

United Nations Convection on Climate Change (COP) arrangeres for 26. gang fra 31. oktober til 12. november. COP er årlige klimatoppmøter der verdens land forhandler om hvordan vi skal håndtere klimaendringene og redusere globale utslipp av klimagasser på en rettferdig måte. SLF følger med og vil igjennom de neste to uker ta for oss noen av temaene som adresseres på konferansen. I dag, 3. november, er dagen viet til temaet finans og finansiering av løsninger for å møte klimakrisen og for å etablere tiltak for å møte utfordringene vi står overfor.

En aktiv reisevei gir avkastning på alle bærekraftens tre bunnlinjer – sosiale forhold, klima og økonomi

 

Et tiltak som bidrar til både å redusere utslipp, bremse klimaendringene og bedre folkehelsen er en aktiv reisevei. I tillegg er det lønnsomt! En aktiv reisevei gir avkastning på bærekraftens tre bunnlinjer:

  • Sosiale forhold:  Bedre folkehelse, et rimelig og mer inkluderende transporttilbud.
  • Klima:  Lavere utslipp, bedre luft, færre inngrep i naturen.
  • Økonomi: Grønn næringsutvikling, lavere kostnader knyttet til transport, lavere helse-relaterte kostnader, effektiv arealbruk

Vi oppfordrer alle virksomheter til å ta aktivt del i den grønne omstillingen og sette fokus på hvordan de best mulig kan tilrettelegge internt, slik at flere velger en aktiv grøn reisevei til jobb. Et tiltak virksomhetene kan gjøre er å bli Sykkelvennlige arbeidsplasser. Les mer om ordningen her og hvordan SLF kan hjelpe bedriften i videre arbeid.

Sammen for grønn mobilitet!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights