Skip to Content
Det første webinaret er 10. januar. Deretter de tre kommende torsdagene i januar.

Statens vegvesen har gjennom arbeidet i Sykkelbynettverket nå utviklet en serie med fire entimers webinarer. Webinarene skal direktesendes på nettet torsdager i januar, første gang 10. januar fra 12 til 13. Kurset forutsetter ingen forhåndskunnskaper og er gratis.

I tillegg til korte foredrag er det satt av mye tid til dialog. Alle deltakerne kan stille spørsmål, bli med på avstemninger, meningsmålinger og quiz. Målgruppen er alle som på en eller annen måte har et arbeid berører økt tilrettelegging for økt sykling og gange.

– Webinarene og elæringen er en videreutvikling av de årlige todagers grunnkursene som Sykkelbynettverket har arrangert helt siden 2005. I stedet for å samle 60–70 personer over to dager forsøker vi nå å digitalisere dette tilbudet, sier Torstein Bremset i Vegdirektoratet.

Det første webinaret er 10. januar. Deretter de tre kommende torsdagene, alle dager fra 12.00–13.00. Hovedtemaene som skal dekkes er:

  • Hvorfor og hvordan jobber vi for økt sykling?
  • Helhetlig planlegging – hvordan planlegge for sykkel, men ta hensyn til alle trafikanter?
  • Hvordan planlegge for god drift og vedlikehold?
  • Hvordan planlegge for god trafikksikkerhet?
  • Hvilke løsninger har vi, og når bruker vi de ulike løsningene?
  • Skilting og oppmerking av sykkelanlegg

Se mer detaljert oversikt over bidragsytere og program på sykkelbynettverkets nettsider. Påmelding til grunnkurset finner du her.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights