Skip to Content
Alle skoler i Bergen skal få trafikkfri Hjertesone rundt skolen. Ved skolestart onsdag gikk startskuddet for den nasjonale kampanjen på Landås skole. Her følger rektor Børje Helander William og Sofie i fjerde trinn trygt over veien. Foto: Nina Blågestad l Bergen kommune
Slik lager du Hjertesone rundt din skole

• Ta kontakt med skoleledelsen eller FAU for å lage Hjertesone på din skole. Foreldre, skole og elever samarbeider om prosjektet.
• Marker et område rundt skolen. Dette området er Hjertesone og skal være bilfritt før, under og etter skoletid.
• Finn trygge og oversiktlige av- og påstigningssteder for barn som må kjøres. Av- og påstigningsstedene skal være utenfor Hjertesonen.
• Elever bør i størst mulig grad oppfordres til å gå eller sykle til skolen.

Skoleveier over hele landet kan være kaotiske og utrygge. Nå mobiliser Bergen kommune, sammen med Syklistenes Landsforening og en rekke andre aktører, til storstilt Hjertesone-dugnad for å skape bilfritt miljø rundt alle skolene i Bergen. Målet med Hjertesone er å få flere barn til å sykle og gå til skolen, noe som gir sikrere skolevei og bedre helse og miljø.

– Dette vil være et kjempeløft for trafikksikkerheten for barn og unge her i Bergen, samt bidra til bedre helse og miljø. Alle kommunenes 77 barneskoler vil innføre en bilfri Hjertesone rundt skolen, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Pål Hafstad Thorsen.

Håpet er at satsingen i Bergen vil være en inspirasjon for alle landets kommuner.

– Vi er opptatt av at barn etablerer gode sykkelvaner. En trygg og sikker skolevei er avgjørende for at flere barn sykler til skolen og Hjertesone er et viktig bidrag i dette arbeidet, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Trygg skolevei

De yngste er sårbare i trafikken, og mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen. Flere foreldre velger derfor å kjøre barna helt til skoleporten, noe som paradoksalt nok gir farlige situasjoner. Ifølge reisevaneundersøkelsen til Transportøkonomisk institutt 2014 opplever 4 av 10 foreldre skoleveien som usikker når det gjelder trafikkforhold.

Ideen bak Hjertesone oppsto på Vanse skole i Farsund, og i fjor ble Hjertesone startet flere steder i landet.

Politiet står klar

Politiet er en av aktørene som støtter prosjektet, og de vil stå klare når skolene åpner etter sommerferien.

– Barn klarer ikke å lese et komplisert trafikkbilde, og voksne må derfor ta ansvar. I tiden før, under og etter skolestart har vi kontroll av fart, rus og sikring av barn i bil. Vi oppfordrer flere foreldre til å følge barna til fots eller på sykkel, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Risikotall viser at det er behov for handling: dobbelt så mange barn blir utsatt for alvorlige ulykker som fotgjengere og syklister sammenlignet med når de er passasjerer i bil.

Bak initiativet Hjertesone står Syklistenes Landsforening, politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene og Trygg Trafikk.

 

Trafikkulykker blant barn og ungdom

• Den siste femårsperioden (2011-2015) ble 189 barn i alderen 6 til 15 år drept eller hardt skadd i trafikken.
• Dette er en nedgang på 33 prosent fra forrige femårsperiode (2006-2010). Da ble 280 barn drept eller hardt skadd
Kilde: SSB

Ordfører Marte Mjøs Persen markerte åpningen av den nasjonale kampanjen for tryggere skolevei. – Hvor mange av dere går eller sykler til skolen? spurte ordføreren og fikk mange hender i været som svar. Foto: Nina Blågestad l Bergen kommune
Eksempel på Hjertesone, fra Furulunden skole i Mandal.
– Trafikksikkerhet er noe av det viktigste jeg jobber med som samferdselsminister, fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under Hjertesone-lansering på Smestad skole i Oslo ved skolestart i fjor. Nå blir det hjertesone rundt alle skoler i Bergen. Foto: Sofie Bejbro Andersen
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights