Skip to Content

Høringssvar detaljregulering for området mellom Jærveien, Leiteveien og RV44

Utbyggingsområde i trekanten mellom fv 44, Jærveien og Leiteveien i Sandnes legger opp til stor trafikkvekst helt i utkanten av byområdet og vanskeligere forhold for gående og syklende som resultat. Sandnes kommune har vedtatt å følge sykkelstrategi for Nord-Jæren, men utbygger følger ikke opp, og planen virker mot nullvekstmålet. SLF ber Sandnes kommune ta grep om planen for å sikre riktig regional utvikling.

Illustrasjon av utbyggingen helt sør i Ganddal
Annonse
Annonse
Back to top