Skip to Content
SYKKELPROFESSOR: Marco te Brömmelstroet ønsker å endre hvordan vi tenker på transport.

Forvrengt verdenssyn?

Må transport alltid handle om å nå destinasjonen, eller kan selve reisen også være et mål i seg selv? Marco te Brömmelstroet, som er professor i byplanlegging, mener vi må skifte perspektiv. 5. juni kan du høre han forklare sin tverrfaglige forskning rundt mekanismer og effekter av sykkelbruk i byområder.

– Den nåværende måten vi tenker om mobilitet på er i stor grad informert av et forenklet og potensielt forvrengt verdenssyn. Vår nåværende oppfatning, som definerer det «å være på vei» som en unyttig tilstand som skal minimeres, har gjort at vi har skapt et system hvor selve reisen er ubehagelig og vanskelig. Dette er en pervers effekt av velutviklede transportprosjekter som selvkjørende biler, hyperloops og raskere mobilitet generelt, sier Marco te Brömmelstroet, leder av Det urbane sykkelinstituttet ved Universtetet i Amsterdam.

Nytt perspektiv

På konferansen vil professoren forklare hvordan forskjellige verdenssyn leder til forskjellige forståelser av sykling og hvordan vi ved å utforske de ulike synene kan komme frem til smartere og mer effektive løsninger.

Hvis vi skifter fokuset vårt fra «reisetidsreduksjon» til «reisetid vel anvendt», vil vi se at byene våre ikke trenger flere sjåførløse biler, men flere billøse sjåfører

 

– Hvis vi skifter fokuset vårt fra «reisetidsreduksjon» til «reisetid vel anvendt», vil vi se at byene våre ikke trenger flere sjåførløse biler, men flere billøse sjåfører, avslutter han.

Hybriden

Tre og en halv time på sykkel fra universitetet Marco te Brömmelstroet utfører forskningen sin, finner vi Erik Tetteroo i byen Rotterdam. Den tidligere arkitekten jobber nå med sykkelinkluderende mobilitet i urban utvikling og har kommet frem til at en hybridløsning han kaller Hybrid bicycle-train Oriented Development (HOD) kan være løsningen på mobilitetsutfordringene vi møter i dagens urbane strøk.

– HOD kan gjøre folk både sunnere og lykkeligere! HOD er et byplanleggingsverktøy basert på multimodal transport. Sykkel og tog er en svært effektiv og bærekraftig kombinasjon og et godt alternativ til bilbruk. Sier Tetteroo og forteller at han vil forklare både hvordan hybridkonseptet fungerer, samt fordelene ved det på konferansen.

OMSORG FOR BYEN: Erik Tetteroo sykler selv mellom sine daglige gjøremål fordi det er bedre for bymiljøet.

Lang fartstid

Tetteroo har så mange baller i luften at det er vanskelig å forstå hvordan han har nok timer i døgnet. I tillegg til å jobbe med urbant design, mobilitet og infrastruktur både i Nederland og utlandet, er han seniorpolitisk rådgiver for Transport- og vanndepartementet i Nederland, og er engasjert i Tour de Force, et initiativ som skal øke sykkelbruk. Han er også involvert i den Nederlandske Sykkelambassaden og han har organisert ThinkBike-workshops i byer som Miami, Denver, Berlin, London, Cambridge, Helsinki og Göteborg. Selv mener han at det at han kan bruke sykkelen som transportmiddel er en av årsakene til at han rekker over det hele.

– Jeg elsker å sykle. Som pendler gir det meg en frisk start på arbeidsdagen og en avslappet avslutning. Jeg blir alltid oppstemt av å ta igjen bilene som står fast i trafikkork. Det at jeg sykler selv er en viktig årsak til mitt engasjement. Hovedgrunnen til at jeg sykler er at det er bra for byen. Flere personer på sykkel betyr mer sosial kontakt, flere levelige områder og mindre luftforurensning.

Sykkelkonferanser siden 1991

• Tidlig på 90-tallet ble det etablert et prosjekt med to pilotbyer som sykkelbyer, Tønsberg og Sandnes, i regi av Statens vegvesen og Miljøverndepartementet. Nasjonale sykkelkonferanser ble arrangert i Tønsberg i 1991, Sandnes i 1992, Lillehammer i 1993 og Trondheim i 1995. Syklistenes Landsforening (SLF) var aktiv ved alle disse konferansene.
• Disse konferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå.
• I 1998 ble den første og hittil eneste internasjonale sykkelkonferansen arrangert i Norge, Velo Borealis. Den ble holdt i Trondheim og var i regi av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, veivesenet og SLF. Den samlet 250 deltakere, i hovedsak fra Europa, men også fra Afrika og Sør-Amerika.
• I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkelkonferanse i Drammen. Konferansen ble arrangert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og veivesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsordenen, temaer som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden.
• Siden har Syklistenes Landsforening arrangert nasjonale sykkelkonferanser hvert annet år i samarbeid med veivesenet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune i følgende byer: Kristiansand (2004), Stavanger (2006), Kongsberg (2008), Bergen (2010), Trondheim (2012), Oslo (2014) og Tromsø (2016).
• I år arrangerer SLF Den nasjonale sykkelkonferansen 2018 i Sarpsborg sammen med Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.

Annonse
Annonse
Back to top