Skip to Content
Ønsker svar på spørreundersøkelse

Hvor mange sykler på rødt lys?

— Kanskje bedre tilrettelegging for syklister vil gjøre det enklere for syklister å følge reglene? spør Vilde Joranger, som jobber med en masteroppgave om sykling mot rødt lys. I den sammenheng har hun lagd en spørreundersøkelse som skal gi svar på holdninger og ulike årsaker til sykling mot rødt lys. Du finner lenke til undersøkelsen i denne artikkelen.

Hvor omfattende er sykling mot rødt lys? Dette er blant spørsmålene masterstudent Vilde Joranger skal svare på i masteroppgaven hun jobber med på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Illustrasjonsfoto: Øyvind Wold

I tillegg til undersøkelsen skal hun utføre observasjoner i ulike kryss i Trondheim for å se på omfanget av sykling på rødt lys.

– Sykling mot rødt lys synes å være utbredt blant syklister. Tellinger som Statens vegvesen utførte i 2008, viser at omtrent 30 prosent av alle syklister sykler mot rødt. I tillegg har Transportøkonomisk institutt utført flere undersøkelser der det kommer fram at omfanget av rødlyssykling er stort. Av den grunn er det av interesse å kartlegge syklisters holdninger og se på hva som øker eller minker sjansen for at man sykler mot rødt, sier Vilde Joranger, som studerer bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Det er av interesse å se på hva som øker eller minker sjansen for at man sykler mot rødt

 

Oppgaven skal gi svar på følgende forskningspørsmål:

  • Hvor omfattende er sykling mot rødt lys?
  • Hva er årsaken til sykling mot rødt lys?
  • Hva kan være eventuelle tiltak for å redusere sykling mot rødt lys?

– Det er også interessant å se om omfanget har endret seg siden tellingene ble utført i 2008. Kanskje bedre tilrettelegging for syklister vil gjøre det enklere for syklister å følge reglene?

Det tar 5–10 minutter å svare på undersøkelsen, som du finner her. Svarfristen er 7. april.

Alle som deltar, kan være med i trekningen av et gavekort på XXL til en verdi av 500 kroner.

Annonse
Annonse
Back to top