Skip to Content
Flyfoto av Forus. Foto: Forus Næringspark

IKDP Forus kommer til å legge premissene for utviklingen på Forus for de neste tiårene. I denne planen har syklister fått mer oppmerksomhet enn det som har vært vanlig på det bil-baserte næringsområdet. Nå skal syklende gis prioritet i kryss, og utbyggere pålegges å tilrettelegge for syklende brukere av kontorbygninger og sentre.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights