Skip to Content
En ny TØI-rapport ser på alder, kjønn og erfaring ved ulykker og elsykkel. Foto: Kjetil Hasselgård

– De som sykler på elsykkel, sykler kanskje 50 prosent mer enn andre syklister. Når vi tar hensyn til det, er ikke risikoen høyere for elsykler enn for vanlige sykler, sier seniorforsker Aslak Fyhri i TØI til NRK i dag.

Elsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Rapporten fra TØI, «Miniscenario: Økt omfang av elsykler», undersøker om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker og hva som er risikofaktorer for elsykler.

Ingen økt risiko

Noen utenlandske studier har pekt på at elsykler har høyere fart og høyere risiko, særlig for eldre og for kvinner, men flertallet av studiene finner ingen økt risiko for elsykler.

Sammen med Ole Jørgen Johansson gjennomførte Fyhri en spørreundersøkelse blant 6237 personer i ni norske byer om sykkelbruk og om man har hatt uhell med sykkel. I tillegg fulgte de opp med en undersøkelse blant 390 respondenter som hadde hatt et uhell med sykkel.

Resultatene fra undersøkelsen viser at det ikke er knyttet høyere ulykkesrisiko til elsykler enn øvrige sykler. Kvinner, særlig eldre, var overrepresenterte i elsykkeluhellene, men dette kan skyldes økt sykkelbruk, så forskerne kan ikke konkludere med at de har høyere risiko.

Stor helsegevinst

Konklusjonen er at ulykkesrisikoen for syklister ikke vil øke som følge av flere elsykler.

Rapporten er laget med midler fra Statens vegvesens forskningsprogram BEST – bedre sikkerhet i trafikken.

I rapporten, som kan leses her, skriver Fyhri og Johansson også at helsegevinsten i stor grad overstiger risikoen. Ifølge rapporten er helsegevinsten per syklende kilometer regnet ut til å være kr 45,57.

Høy fart er ikke en medvirkende årsak til ulykker og elsykkelbruk, kommer det frem i TØI-rapport. Foto: Kjetil Hasselgård
Fakta om Transportøkonomisk institutt (TØI)

- TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

- TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.

- TØI ble opprettet i 1958 og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights