Skip to Content
Stifter SLFs 15. lokallag

Ildsjeler forener kreftene i Grenland

Syklistenes Landsforening etablerer nå det 15. lokallaget — i Grenland. — Til tross for utallige millioner i Bypakke Grenland er det bare noen hundre meter vei der gående og syklende er adskilt. Dette er merkelig og viser at vi har en jobb å gjøre.

Med Syklistenes Landsforenings trofaste kontaktperson i Grenland, Leif Sigvaldsen i spissen, etableres nå det 15. lokallaget i Grenland sammen med Michel Fouler, Bjørnar Nyen og Tormod Hansen. Foto: Pål Egil Tornholm
Med Syklistenes Landsforenings trofaste kontaktperson i Grenland, Leif Sigvaldsen (t.h.) i spissen etableres nå foreningens 15. lokallaget sammen med Michel Fouler (f.v.), Bjørnar Nyen og Tormod Hansen. Foto: Pål Egil Tornholm

Syklistenes Landsforening vil være tydelig til stede over alt. Foreningen kommer nå nærmere det målet når Syklistenes Landsforenings trofaste kontaktperson i Grenland, Leif Sigvaldsen, starter nytt lokallag sammen med mannen bak «Alle barn sykler», Michel Fouler, tidligere kommuneoverlege Bjørnar Nyen og daglig leder i «Sykling uten alder», Tormod Hansen.

Et lokallag for Syklistenes Landsforening kan være en pådriver og påvirke til mer sykkelvennlige løsninger

 

Sitatet ovenfor er fra sistnevnte og hentet fra omtale på ta.no (krever innlogging). Han og resten av kvartetten etterlyser nå mennesker som ønsker å jobbe for sykkeltilrettelegging og gode byer for alle. Tirsdag 21. august klokka 19.00 holdes etableringsmøtet hos Asplan Viak i Torggata 18 i Skien. Møt opp i hovedinngang til Nav-bygning (også Torggata 18) og delta på møtet.

Ivrer for mer tilrettelegging

Økt sykkelbruk er et av de viktigste tiltakene man kan fronte som veimyndighet om man ønsker å bidra til en bedre folkehelse, renere luft om vinteren, gode byer for alle og levende bymiljøer.

–  Vi ønsker å være et rådgivende organ opp mot beslutningstakerne og bistå i valg som kommer myke trafikanter til gode, sier Leif Sigvaldsen, en av fire initiativtakere og som i en årrekke har vært lokal kontaktperson for foreningen.

Solid bakgrunn og erfaring

Sigvaldsen har lang erfaring med å fronte saker overfor veiansvarlige, både kommuner og Vegvesen, på vegne av alle syklister. Han mener det er langt igjen før Skien og Porsgrunn har nådd målet om gode, sammenhengende ruter for sykkeltrafikk. Selv er han sivilingeniør med fagområde vei, vann og avløp, og følger spesielt med på løsninger for sykkeltrafikk.

– Bypakke Grenland kommer med store midler for myke trafikanter, og målet er å tilrettelegge for mer gang- og sykkeltrafikk, sier Sigvaldsen.

– Et lokallag for Syklistenes Landsforening kan være en pådriver og påvirke til mer sykkelvennlige løsninger, fortsetter den ivrige hverdagssyklisten og initiativtaker til det 15. lokallaget for Syklistenes Landsforening.

Langt fra best i klassen

Syklistenes Landsforening tok tidligere i år sykkeltempen på 30 av Norges største byområder gjennom kåringen av «Norges beste sykkelby». Porsgrunn kom på en 12. plass i kåringen, mens Skien havnet på en 22. plass.

Les mer her om Porsgrunn og Skiens plassering under kåringen av «Norges beste sykkelby».

– Dette er en meget svak plassering og absolutt et sted vi kan bidra til endring, påpeker Leif Sigvaldsen.

Første el-bysykkelordning

Porsgrunn var først ute i landet med en el-bysykkelordning, noe det kommende lokallaget applauderer.

– En bysykkelordning som er elektrisk og som muliggjør sykling for flere grupper, støtter vi fullt ut, sier Sigvaldsen, og håper det kommer flere lignende tiltak i fremtiden. – Elsykkelen gjør det mulig for grupper som ikke til vanlig tenker på sykkelen som det foretrukne fremkomstmiddelet i hverdagen.

Ref. bypakka.no

Enklere for syklende og gående

Liker du å gå og sykle? Et av hovedmålene i Bypakke Grenland er å gjøre hverdagen enklere for deg.

Bypakke Grenland skal gjøre det lettere for myke trafikkanter, enten du sykler til jobb, triller barnevogn eller går til skolen. Bypakka skal gjennomføre en rekke tiltak som kommer gående og syklende til gode.

Det skal lages et sammenhengende sykkelvegnett, vi skal videreutvikle snarveger og turveger og vi vil gjøre det enklere å komme seg til bussholdeplassene. Målet er å utvikle et sammenhengende rutenett av gang-/sykkelveger i Grenland som er effektivt, framkommelig og attraktivt.

I Bypakke Grenland kommer det også viktige trafikksikkerhetstiltak som for eksempel lysregulering ved fotgjengeroverganger, hastighetsreduserende tiltak og flere lokale utbedringer av kryss og strekninger med framkommelighetsproblemer.

I Bypakke Grenland planlegger vi å bruke 200 millioner kroner til gang- og sykkeltiltak, og 100 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg kommer 50 millioner kroner til bymiljøtiltak.

Her kan du se hvilke prosjekter som vurderes som del av Bypakke Grenland.

Kort sagt: Finn fram sykkelen og de gode gåskoene!

 

Tekst SLF fortsetter

Ikke alene

Sigvaldsen er ikke alene om opprettelsen av lokallaget. Sammen på laget har han med seg ikke hvem som helst. Michel Fouler, opprinnelig fra Frankrike, har solid erfaring med hvordan sykkeltilretteleggingen påvirker de aller minste i trafikken. Han har lang erfaring på sykkel og er mannen bak «Alle Barn Sykler», en trafikal sykkelopplæring for barn i alder ni–ti 10 år.

Redusert bilbruk gi bedre luftkvalitet som også er viktig for folkehelsa

– Tiden er inne for å opprette et lokallag som får større påvirkningskraft enn privatpersoner, mener Michel Fouler.

– Derfor inviterer vi folk som har ønske om å bidra i dette arbeidet slik at vi kan se om interessen er stor nok til å få til et velfungerende lokallag for Syklistenes Landsforening i Grenland som blir lagt merke til opp mot sykkelsaker, fortsetter franskmannen.

Fronter folkehelseperspektivet

Som tredje initiativtaker på lokallaget fronter Bjørnar Nyen hvordan økt hverdagsaktivitet. Som kommuneoverlege i Porsgrunn ivret han for økt hverdagsaktivitet i befolkningen, bl.a. ved bedre tilrettelegging for sykling.

– Økt hverdagsaktivitet har en direkte positiv helseeffekt, påpeker den tidligere kommuneoverlegen Bjørnar Nyen.

– Dessuten vil redusert bilbruk gi bedre luftkvalitet som også er viktig for folkehelsa, fortsetter Nyen.

Nyen har tidligere vært fastlege i Skien og seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Han ferdes mye rundt i Grenland på sin el-sykkel til ulike aktiviteter og møter.

Alder ingen hindring

Som de fleste av oss lærte Tormod Hansen å sykle som barn, men han har vært 100 % bilist i hele sitt voksne liv.

– Jeg fikk en skade i føttene som ledet til operasjon og uføretrygd, forteller Tormod Hansen

– Dermed stoppet livet opp, fortsetter Hansen.

Det var en brosjyre fra den lokale Frivillighetssentralen om behov for nye frivillige til et helt nytt konsept i Skien som trigget nysgjerrigheten. Konseptet handlet om å gi eldre som ikke lenger kan sykle muligheten til å oppleve nærmiljøene fra en spesialdesignet transportsykkel.

Tilrettelagt for alle — ikke bare bilen

 

Dette ledet til at Tormod fant sykkelgleden igjen, og han har de siste 3,5 årene vært daglig leder for Sykle uten alder i Norge.

– Jeg er helt sykkelfrelst, ler sykkelentusiasten Hansen.

Med sykkelen bringer han seg selv og eldre i byen til flotte opplevelser i nærområdet.

Etablerer lokallaget til uken

Tirsdag 21. august kl.19.00 etableres lokallaget for Syklistenes Landsforening Grenland hos Asplan Viak i Torggata 18 i Skien. De fire initiativtakerne håper på et godt oppmøte fra folk i regionen som ivrer for sykkeltilrettelegging og som ønsker å bidra til endring.

– Vi drømmer om sunne byer i grenlandsregionen som er tilrettelagt for alle – ikke bare bilen, avslutter Sigvaldsen.

Er du interessert i å delta på etableringsmøtet? Ta kontakt på grenland@syklistene.no.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights